"Ringov" kaštieľ

Prvá zmienka o obci Pečovská Nová Ves je z roku 1319 (Wyfalu). Táto historicky významná obec bola už v stredoveku sídlom šľachticov, no až začiatkom novoveku sa stala strediskom panstva, čo spôsobilo potrebu výstavby zemepanského sídla. Do roku 1322 bola kráľovským majetkom, potom ju aj s okolím vlastnil šľachtic Mičko, ktorý svoje sídlo vybudoval vysoko v pohorí Čergov. Sobášmi sa do Pečovskej Novej Vsi dostali ďalšie rody, ktoré obývali kaštiele a kúrie v obci, či už je to rod Péchy, Mariássy, alebo Bornemisza. A vďaka ním je Pečovská Nová Ves nesmierne bohatá na pamiatky a historické objekty.

Okrem barokového kostola, klasicistickej synagógy či kaplnky sa tu zachovalo vyše 10 kaštieľov a kúrií, čomu môžu na Slovensku konkurovať len obce Liptovský Ján alebo Brezovica. Taká koncentrácia pamiatok je na vidiecke pomery unikátna.

V roku 1556 získal rod Péchy spomínaný hrad a územné panstvo, ktorý si za svoje sídlo však nezvolil starý a poškodený hrad známy ako Ujvár, ale rozhodli sa postaviť si pohodlnejšie sídlo v nižšej polohe, ktoré bolo pritom zabezpečené ako nížinný hrad.

Šľachtické sídlo predstavovalo kompaktný objekt, kde do nepravidelného pôdorysu bola včlenená vysoká hranolová veža ako aj obytný palác s menším traktom pri severovýchodnom nároží. Ten však mal väčšinu stien nie z kameňa ako zvyšok stavby, ale len z drevených trámov. V hrubých múroch objektu bolo viac strieľni než okenných otvorov a ešte menej vstupov.

Do objektu sa vstupovalo z juhu a niekedy možno aj zo západu. Na západnej a južnej fasáde boli približne po štyri okná s profilovaným renesančným ostením, severná mala len dve a východná fasáda žiadne okná. Na fasádach jednoznačne prevažovali rôzne typy strieľni, dokopy až 27 (štrbinové, kľúčové, nohavicové).

Zaujímavosťou tohto kaštieľa je fakt, že ide o stavbu írskeho typu, ktorá na Slovensku nemá obdobu. Hodnotné sú nielen ranorenesančné detaily, ale najmä stavba ako celok, keďže je veľmi ojedinelým typom u nás. Dá sa povedať, že je to kombinácia hradu a kaštieľa. V tesnej blízkosti kaštieľa sa ešte zachovali (na vidiecke pomery ojedinele stavby) – menšie historické domy v radovej zástavbe, pochádzajúce najskôr z 19. storočia, ktoré slúžili pravdepodobne ako obydlia služobníctva. Ringov kaštieľ, aj keď je pomerne malo známou pamiatkou, ma nielen regionálny, ale aj celoslovensky význam.

"Ringov" kaštieľ je súčasťou Šarišskej hradnej cesty

Zdroj/foto: obec Pečovská Nová Ves, (Pečovská Nová Ves - potulky dejinami)

POZRI TIEŽ:

SabinovSabinov má veľký potenciál pritiahnuť do mesta mnoho turistov z celého sveta vďaka filmu Obchod na korze, ktorý sa natáčal v Sabinove. Oscarové mesto...
V blízkosti výletu
Reštaurácie
  • Hotel Torysa *** 3.74 km
  • Hoský hotel Šport Lysá 4.16 km
  • Hotel Javorná 4.16 km
  • Hotel Šomka ** 4.16 km
  • Bowling u Piťa 6.27 km
Ubytovanie
  • Hotel Torysa *** 3.74 km
  • Hotel Šomka ** 4.16 km
  • Hoský hotel Šport Lysá 4.16 km
  • Hotel Javorná 4.16 km
  • Ubytovanie Magnólia Rožkovany 4.40 km
Výlety v okolí