Židovský cintorín v Sabinove

V priebehu druhej polovice 19. storočia stúpol počet židovskej komunity viac ako 4-násobne a stali sa tak štvrtou najpočetnejšou náboženskou komunitou v meste. Židovský cintorín pripomína tretie najpočetnejšie vierovyznanie svojej doby.

Zdroj: www.kulturnestredisko.sk