Ružbašské krátery

Ružbašské krátery nesúvisia so sopečnými erupciami. Sú to prepadliská travertínových kôp, ktoré sa na povrch dostávajú v blízkosti vápenatých minerálnych prameňov. Najpovestnejším je Kráter, ktorý vyhľadávajú návštevníci pre jeho liečivé účinky.  

Ružbašské krátery. To je štvorica veľkých travertínových kráterov spolu s niekoľkými menšími. Najznámejším z nich je Hlavný prameň, prozaicky nazývaný Kráter. 

Kráter je jedinečný svojho druhu. Tento fakt umocňuje aj skutočnosť, že na svete sa nachádzajú len 3 pramene rovnakého charakteru. 

Obsah rozpustných látok: 2500 mg/1, obsah CO2 okolo 900 mg/1

Výdatnosť pramenišťa: 250 - 400 l/min

Teplota: 23 °C

Miestni obyvatelia roky využívali Hlavný prameň – Kráter na vlastnú rekreáciu, a to aj napriek zákazu kúpania. Aby tomu kúpele zabránili, s príchodom letných mesiacov plánujú ku Kráteru postaviť strážnu službu. Pre verejnosť sa však vytvorí priestor na slnenie, z ktorého si budú môcť vychutnať Kráter aspoň pohľadom. 

Pozornosť Ružbašských kráterov pútajú aj ďalšie travertínové prepadliny. Medzi nimi Kaplnkový kráter nazvaný podľa kaplnky stojacej na jeho okraji, či kráter Smerdžonka, z ktorého dodnes uniká oxid uhličitý. Aj preto si vyslúžil pomenovanie Jama smrti.

Kúpele Vyšné Ružbachy

Za veľkou návštevnosťou Vyšných Ružbách sa skrýva liečivá sila. Pri procedúrach sa často využívajú minerálne pramene, ktoré liečia srdcovo-cievne ochorenia. Minerálna voda prameniaca v areáli kúpeľov je teplá zemitá kyselka.