Starý kláštor minoritov – Čierny kostol

Na konci Kláštorskej ulice stojí kostol minoritov, nazývaný tiež Gymnaziálny kostol alebo Čierny kostol.

Kostol pochádza z prvej polovice 14. storočia. Na jeho stavbu boli použité peniaze, ktoré poskytol v roku 1309 magister rytier Donč. Je to jeden z najväčších kostolov na Slovensku, ktorý je ukážkou vynikajúceho stavebného umenia obdobia gotiky.

Budova starého kláštora minoritov s rajským dvorom a zo všetkých štyroch strán s otvorenou arkádovou krížovou chodbou sa na západnej strane opiera o vnútorný múr mestských hradieb a na južnej strane o kostol. Na východnej strane chodby bola kapitulná sieň, refektár a knižnica. Pri kostole sa nachádza Poľská brána.

Severné krídlo kláštora v druhej polovici 17. storočia prestavali. K prestavbe kláštora došlo aj v 30. rokoch 20. storočia, kedy bol prestavovaný aj priľahlý kostol.

Na prízemí kláštora sa nachádza z čias jeho vzniku jediná úplne zachovaná krížová chodba na Slovensku. Z gotického interiéru sa zachovala Madona a nástenné maľby zo 14. a 15. storočia. Dnes je v budove starého minoritského kláštora cirkevné gymnázium.

V okolí kostola v noci občas počuť šuchot kožených sandálov zahaleného mnícha bez hlavy, ktorého duch ešte stále stráži miesto, kde voľakedy stála stará studňa, dôležitá pre Levočanov. Jeho telo oddelené od hlavy sa našlo pri archeologických nálezoch v niekdajšom kláštore.

Zdroj: www.ik.levoca.eu, www.rkc.levoca.sk

Titulná foto: Wikipédia – autor: Thaler Tamas – Vlastné dielo, CC BY-SA 3.0, https://lnk.sk/ryS3