Turistické informačné centrum Humenné

Turistické informačné centrum v Humennom ponúka domácemu obyvateľstvu a návštevníkom to najzaujímavejšie, čo mesto Humenné ponúka.

Jeho hlavnou náplňou je poskytovanie služieb v oblasti cestovného ruchu, akými je podávanie informácií o histórii a prírodných podmienkach mesta, o kultúrno-spoločenských zariadeniach, športových zariadeniach a ich podujatiach v meste, ďalej o ubytovacích a stravovacích službách či doprave v meste i mimo neho.

Nechýba ani tvorba a predaj propagačných materiálov a ich prezentácia, predaj máp, kníh, pohľadníc a suvenírov a poskytovanie sprievodcovských služieb. V TIC Humenné sa tiež môžete pripojiť na internet alebo si kúpiť lístok do kina.

OTVÁRACIE HODINY

Zdroj: www.visithumenne.sk

POZRI TIEŽ:

HumennéMesto Humenné, často nazývané aj centrom či bránou horného Zemplína, sa rozprestiera v severovýchodnej časti Slovenska, pri sútoku riek Laborec a Cirocha.