Turistické informačné centrum, Stropkov

Turistické informačné centrum Stropkov poskytuje bezplatné regionálne informácie o kultúre a histórii, turistických atraktivitách, športe a relaxe, ubytovacích a stravovacích zariadeniach, kultúrnych a športových podujatiach i dopravných spojoch.

Zabezpečuje tiež predaj máp, publikácií a propagačných materiálov o Stropkove a Slovensku, pohľadníc, darčekových predmetov, ako aj sprievodcovské a tlmočnícke služby.

Zdroj: www.stropkov.sk

Titulná foto: Turistické informačné centrum, Stropkov