Veža Baziliky sv. Jakuba, Levoča

Kostol sv. Jakuba v Levoči patrí medzi najväčšie gotické chrámy na Slovensku.V roku 2015 bol vyhlásený za Baziliku minor. S výstavbou kostola sa začalo po roku 1300 a postupne ho budovali takmer sto rokov. Najvzácnejší je hlavný oltár od majstra Pavla z Levoče, ktorý je s výškou 18,62 m, najvyšším gotickým oltárom na svete.

VIAC INFORMÁCIÍ

Veža bola postavená oveľa neskôr a je pravdepodobne prvou vežou postavenou v neogotickom slohu na Slovensku.

Info o veži:

Výška veže: 70 m

Rok výstavby: 1858 (pôvodnú vežu zničilipožiare)

Dĺžka trasy: 216 schodov

Odhadovaný čas výstupu: 5min.

Náročnosť: nenáročná

Spoplatnený vstup

Chrám je zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Veža Baziliky sv. Jakuba, Levoča je zapojená do projektu Legendarium 2022. Pečiatku získate po uhradení vstupného poplatku.