Chrám sv. Michala archanjela, Borov

Cerkev sv. Michala archanjela v Borove je gréckokatolíckym chrámom, ktorý bol postavený zo staršej stavby v roku 1775. Vnútorné zariadenie s ikonostasom je z roku 1873. Obec Borov je pričlenená k Medzilaborciam ako mestská časť.

Zdroj: www.medzilaborce.net

  • Adresa: Borov, 06801
  • GPS: 49°18'11.59", 21°53'7.88"
  • Email: tikml@mail.t-com.sk
  • Kontakt: +421 (0) 57 732 1183