Chrám sv. Mikuláša, Oľšavica

Gréckokatolícky Chrám sv. Mikuláša v Oľšavici je postavený na mierne vyvýšenom teréne a dodnes obohnaný múrom so vstupnou bránou.

Pravdepodobne už k výstavbe tohto kostola sa viaže listina zo 4. mája 1308, v ktorej spišský prepošt Pavol povolil Mikulášovi Sigrayovi stavbu kostola. Kostol bol postavený ako jednoduchý typ pozostávajúci z troch základných pôdorysných jednotiek – presbytéria, lode a veže. V staršej literatúre sú zmienky aj o výzdobe stien svätyne freskami.

Po tom, čo sa v Oľšavici usadili Rusíni, zmenil sa aj charakter obradov a postupne aj mobiliár kostola. V kanonickej vizitácii z roku 1731 sa uvádza, že kostol mal tri poškodené oltáre, ale ikonostas sa nespomínal.

Dnešný hlavný oltár a ďalšie barokové vybavenie kostola vznikli po roku 1735 a ako uvádza rukopis kroniky farnosti, vznikli „nákladmi najjasnejšieho pána MichaIa Manuela 0lšavského, ktorého najmilší rodičia tu v Pánu odpočívajú. Keď ale tento oltár dal ten istý pán biskup a mecenáš vďačne urobiť, svoj znak dal na oltár umiestniť.” (Erb biskupa Olšavského je v kartuši nad oltárnym obrazom).

Hlavný oltár predstavuje ambitový typ oltárnej architektúry vrcholného baroka, ktorý zvlášť čierno-zlatým kontrastom polychrómie pripomína podobné oltáre, ktoré vytvárali rezbárske dielne levočského stolára Olafa Engelholma a kežmarského rezbára Jána Lercha. Hlavný oltár v Oľšavici predstavuje mladší variant tohto typu s odľahčenou architektúrou, dynamizujúcim ornamentom.

Zdroj: www.olsavica.sk

Titulná foto: Wikipédia – autor: Ing. Mgr. Jozef Kotulič – Vlastné dielo, CC BY-SA 4.0, https://lnk.sk/qrw1

V blízkosti výletu
Reštaurácie
  • Penzión U Kastelána 8.91 km
  • Spišský salaš 9.20 km
  • Penzión Podzámok 9.30 km
  • Penzión u Pacáka 9.40 km
  • Resort Levočská Dolina 10.40 km
Ubytovanie
  • Penzión U Kastelána 8.91 km
  • Penzión Chalúpka 9.09 km
  • Penzión Podzámok 9.30 km
  • Penzión u Pacáka 9.40 km
  • Penzión Hubert 10.50 km
Výlety v okolí