Drevený chrám, Bodružal (UNESCO)

Gréckokatolícky drevený chrám sv. Mikuláša v obci Bodružal v okrese Svidník je klenotom medzi cerkvami. Je to jeden z najstarších a najkrajších drevených chrámov na Slovensku. Postavený bol v roku 1658 a v roku 2008 bol spolu s ďalšími siedmimi drevenými kostolíkmi zo slovenských Karpát zapísaný do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Chrám sv. Mikuláša je trojdielnou zrubovou stavbou s bohato členenou šindľovou strechou a troma vežami. Jeho súčasťou je tiež samostatná zvonica, priľahlý cintorín a drevená ohrada so šindľovou strieškou a vstupnou bránkou, ktorá je zakrytá kužeľovou strechou s makovičkou.

 Drevený chrám, Bodružal (UNESCO). Foto: Jano Štovka MQEP

Pozornosť pútajú najmä tri cirkevné veže symbolizujúce Svätú Trojicu. V najvyššej veži sú umiestnené zvony, ktoré boli na začiatku prvej svetovej vojny použité na vojenské účely – obyvatelia obce ich však v druhej polovici 20. rokov nahradili. Na najstaršom zachovanom zvone je uvedený letopočet 1759.

Exteriérový vzhľad cerkvi je ovplyvnený byzantským sakrálnym umením. Areál obklopuje zrubová ohrada – palánok so šindľovou strieškou, ktorý pomôže toto čarokrásne miesto nájsť.

Kostol bol ako zázrakom zachránený počas druhej svetovej vojny, keď ho zasiahol granát, ktorý nevybuchol. Odvážne dedinské ženy ho vyniesli von, riskujúc pri tom vlastný život, kde bol na neďalekom vŕšku zneškodnený vojakmi. V streche kostola možno doteraz nájsť pamiatku na túto udalosť.

Vnútorná výzdoba kostola je baroková, maľovaná bielo-zlatými farbami. V chrámovej lodi na severnej stene pred ikonostasom je vzácna zreštaurovaná maľba z druhej polovice 18. storočia, ktorá zachytáva výjavy z Biblie – Apokalypsu (Posledný súd) a Ukrižovanie.

Titulná foto: Jano Štovka (MQEP)

POZRI TIEŽ:

Duklianske bojisko a pamätník na DuklePamätník Československej armády na Dukle je národná kultúrna pamiatka pripomínajúca spoločnú operáciu sovietskych a česko-slovenských vojsk o Dukliansky priesmyk, ktorá sa tu odohrala na jeseň v roku 1944. Skanzen vo SvidníkuNárodopisná expozícia v prírode – Múzeum ukrajinsko-rusínskej kultúry vo Svidníku, sústreďuje mnoho najtypickejších pamiatok ľudovej architektúry charakteristických pre túto kultúru. Drevený chrám, Ladomirová (UNESCO)Drevený gréckokatolícky chrám v Ladomirovej patrí k architektonicky najhodnotnejším a najreprezentatívnejším chrámom východného obradu na Slovenskej strane Karpát.