Drevený chrám, Ladomirová (UNESCO)
Drevený gréckokatolícky chrám v Ladomirovej patrí k architektonicky najhodnotnejším a najreprezentatívnejším chrámom východného obradu na Slovenskej strane Karpát.
Drevený chrám, Bodružal (UNESCO)
Gréckokatolícky drevený chrám sv. Mikuláša v obci Bodružal v okrese Svidník je klenotom medzi cerkvami. Je to jeden z najstarších a najkrajších drevených chrámov na Slovensku.
Drevený chrám, Nová Sedlica (Humenné)
Pred vyše 250 rokmi, v roku 1764, bol v obci Nová Sedlica v okrese Snina postavený drevený kostolík zasvätený sv. Michalovi archanjelovi. Datovanie mo...
Drevený kostol, Hraničné
Malebná obec Hraničné sa pýši klenotom medzi slovenskými sakrálnymi stavbami, Kostolom Nepoškvrneného počatia Panny Márie. V súčasnom geografickom postavení predstavuje najzápadnejšiu
Drevený chrám, Kurimka
Gréckokatolícky chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky v obci Kurimka, pochádzajúci z druhej polovice 18. storočia, bol v roku 1915 požiarom zničený. O pár rokov neskôr bol na jeho mieste...
Drevený chrám, Kožany
Gréckokatolícky drevený chrám Stretnutia Pána so Simeonom v Kožanoch bol vybudovaný v druhej polovici 18. storočia. Je jednou z najstarších zachovaných pamiatok na území východného
Drevený chrám, Jedlinka
Gréckokatolícky drevený chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky v Jedlinke bol postavený v roku 1763 a predstavuje typický lemkovský variant rusínsko-ukrajinských trojdielnych a trojvežových drevených chrámov.
Drevený chrám, Hutka
V drobnej obci Hutka ležiacej v západnej časti karpatského oblúka sa nachádza jeden z unikátnych drevených kostolíkov typických pre východné Slovensko – Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky.
Drevený chrám, Tročany
Maďarský názov obce Tročany, teda Trocsan, sa v písomnostiach vyskytuje od polovice 14. storočia. Už v roku 1277 však osada existovala pod názvom villa Sanctae Trinitatis. Latinský a slovenský pôvod
Drevený chrám, Ruský Potok
Drevený chrám sv. Michala Archanjela v Ruskom Potoku bol postavený v roku 1740. Pôvodne gréckokatolícky chrám je od roku 2000 prevedený na pravoslávnu cirkev. Drevený chrám v Ruskom...
Drevený chrám, Matysová (Stará Ľubovňa)
Drevený gréckokatolícky chrám v Matysovej bol pravdepodobne postavený v 2. polovici 18. storočia. Jeho patrónom je sv. archanjel Michal. Chrám bol opravovaný v r. 1938. Následne po tom,
Drevený chrám, Kalná Roztoka
Gréckokatolícky drevený chrám svätého Jána Krstiteľa v Kalnej Roztoke je jednou z malebných zrubových sakrálnych stavieb severovýchodného Slovenska. Tento chrám sa už na prvý pohľad líši...
Drevený chrám, Jalová
Východ Slovenska je okrem množstva zaujímavostí známy aj veľkým počtom drevených chrámov. Gréckokatolícky drevený chrám svätého Juraja v Jalovej pochádzajúci z roku 1792...
Drevený chrám, Krajné Čierno
Gréckokatolícky drevený chrám svätého Bazila Veľkého bol postavený v roku 1730 v obci Krajné Čierno a zasvätený jednému z najvýznamnejších východných svätcov.
Drevený chrám, Príkra
Gréckokatolícky drevený chrám svätého Michala archanjela v obci Príkra bol postavený v roku 1777. V 30. rokoch 20. storočia bol chrám z pôvodného miesta prenesený o niekoľko desiatok metrov vyššie.
Drevený chrám, Šemetkovce
Gréckokatolícky drevený chrám svätého Michala archanjela bol postavený na návrší za obcou Šemetkovce v roku 1752. V čase druhej svetovej vojny bol chrám poškodený. K jeho obnove došlo po roku 1945.
Drevený chrám, Vyšný Komárnik
Prvý gréckokatolícky chrám bol v obci postavený okolo polovice 18. stor. a zasvätený bol sv. Kozmovi a Damiánovi. Zachoval sa až do začiatku 20.stor., kedy bol pravdepodobne zničený
Drevený chrám, Brežany
Ojedinelý drevený chrám v Brežanoch bol postavený v r.1727. Zasvätený je sv. evanjelistovi Lukášovi. Spočiatku boli všetci obyvatelia obce gréckokatolíci, avšak v 50. rokoch
Drevený chrám, Hrabová Roztoka
Drevený gréckokatolícky chrám v Hrabovej Roztoke bol postavený v polovici 18. stor. Zasvätený bol jednému z najvýznamnejších východných svätcov sv. Bazilovi Veľkému. Stavba je
Drevený chrám, Uličské Krivé
Gréckokatolícky drevený chrám sv. archanjela Michala v Uličskom Krivom bol postavený v roku 1718 pravdepodobne na mieste pôvodného staršieho chrámu. Počas druhej svetovej vojny, v
Drevený chrám, Dobroslava
Gréckokatolícky drevený chrám svätej Paraskevy v Dobroslave v okrese Svidník vznikol na začiatku 18. storočia, v roku 1705.
Drevený chrám, Korejovce
Gréckokatolícky drevený chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky v Korejovciach v okrese Svidník bol postavený v roku 1764.
Drevený chrám, Miroľa
Gréckokatolícky drevený chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky v Miroli bol postavený na dominantnej plošine v roku 1770. Po skončení 2. svetovej vojny, kedy bol značne poškodený, bol opravovaný hneď v roku 1945.
Drevený chrám, Nižný Komárnik
Pôvodný drevený gréckokatolícky chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky bol postavený pravdepodobne v polovici 18. stor. (niektoré zdroje uvádzajú r.1788). Počas 1. svetovej vojny