Drevený chrám, Brežany

Gréckokatolícky drevený chrám svätého Lukáša v Brežanoch bol postavený v roku 1727. Po tom, čo v 50. rokoch prešli obyvatelia obce na západný obrad, sa začal chrám využívať pre potreby rímskokatolíckych veriacich, aj keď ostal vo vlastníctve gréckokatolíckej cirkvi.

Chrámový objekt je zo stavebného hľadiska trojdielny, trojmiestny, jednovežový s dvoma krížmi. Loď a svätyňa má zrubovú konštrukciu, veža stĺpovú. Medzery medzi jednotlivými trámami sú zašpárované a vybielené. Strecha v tvare pyramídy je prekrytá šindľami. Vo veži chrámu sú v súčasnosti zavesené dva zvony.

Na vrchole osadený ozdobný trojramenný kríž je svojím tvarom jedným z najkrajších zo všetkých chrámov eparchie.

 Drevený chrám v Brežanoch. Foto: Milan Kapusta

Drevený chrám v Brežanoch bol sčasti reštaurovaný v roku 1999 a tiež v roku 2001. Vnútorné zariadenie chrámu pochádza z prvej polovice 18. storočia, ikonostas so štvorradovou architektúrou z roku 1733. Jeho výnimočnosť spočíva vo vypustení klasického Ukrižovania alebo aspoň kríža, ktorým sa bežne uprostred hore ukončuje ikonostas.

Z mobiliára treba uviesť oltár s obrazom Korunovanie Bohorodičky z roku 1782, bočný oltár s obrazom Pieta a bočný oltár s obrazom Krista z 2. polovice 18. storočia. Za zmienku stojí aj ikona Árona vnútri diakonských, teda služobných dverí.

Kostol bude otvorený počas prázdnin denne od 14,00hod. do 16,00hod. V prípade, že chcete navštíviť kostol v inom čase dohodnite si čas na tel. 0915 479 640, 051/ 7783 371 p. Lucová alebo 0948 141 160 obecný úrad.

Viac tu: https://www.obecbrezany.com/

Zdroj: Wikipédia, Brežany, www.drevenechramy.sk

Titulná foto: Jano Štovka, MQEP

POZRI TIEŽ:

PrešovMetropolou severovýchodného Slovenska, ktoré v sebe skrýva jedinečnosť a kultúrnu zmes Slovákov, Poliakov, Ukrajincov a Rusínov, je PREŠOV, mesto s bohatou minulosťou a dynamickou súčasnosťou. Kostol sv. Bartolomeja, FričovceStredoveký chrám bol vybudovaný na vyvýšenine (462 m n. m.) v centre stredovekej obce Frich. Tá vznikla v rámci šoltýskej kolonizácie, keď tam prvých osadníkov priviedol šoltýs