Kostol sv. Bartolomeja, Fričovce

Stredoveký chrám bol vybudovaný na vyvýšenine (462 m n. m.) v centre stredovekej obce Frich. Tá vznikla v rámci šoltýskej kolonizácie, keď tam prvých osadníkov priviedol šoltýs nemeckého pôvodu, Frich. Chrám si postavil ľud, ako bolo zvykom pri šoltýskej kolonizáciii. Ranogotická jednoloďová stavba bez veže a pravdepodobne s polygonálnou svätyňou vznikla na začiatku 14. storočia. Prvá zmienka o kostole je z roku 1410.

V 18. storočí prešiel gotický kostol rozsiahlou prestavbou. Pôvodné okná boli nahradené novými, barokovými, s polkruhovým záklenkom a štukovými klenákmi. Podobne tak aj vstupný kamenný portál dostal bohatú výzdobu najmä v tympanóne (barokové erby, vázy). Prebudovaný chrám bol konsekrovaný v roku 1740. Dochovali sa aj záznamy o období prestavby z rokov 1737 – 1738. Kostol bol postavený pomerne rýchlo, čo svedčí o vynaložení vysokých financií na stavbu a bohatstve donátorov.

Hrubá stavba súčasného Kostola sv. Bartolomeja s pozoruhodnou výzdobou vstupných a okenných otvorov pochádza najskôr z prelomu 13. a 14. storočia. Hrubé vysoké múry lode sa zachovali zrejme v plnej hmote. Múry svätyne mohli byť pri prípadnej úprave polygónu rozobraté a opätovne použité.

O stredovekom pôvode stavby svedčí taktiež orientácia budovy v smere V-Z, presbytérium na východe, absencia okien v severnom múre, vstup z južnej či západnej strany, umiestnenie na výraznom mieste či hrubé kamenné múry – to sú jasné znaky stredovekej sakrálnej stavby.

Zachoval sa aj pôvodný stredoveký inventár chrámu: dve neskorogotické oltárne krídla so štyrmi obojstranne maľovanými tabuľami z konca 15. storočia (v súčasnosti uložené v SNM v Martine) a socha Panny Márie z 15. storočia (dnes v Šarišskom múzeu v Bardejove). Cenný je aj barokový inventár: rozmerný oltár z roku 1752 s viac než desiatimi sochami, drevená baroková kazateľnica či maľovaná empora.

V blízkosti areálu Kostola sv. Bartolomeja sa nachádza pohrebná kaplnka nad podzemnou kryptou. Areál kaplnky s charakterom malého mauzólea dal v roku 1811 vystavať vtedajší majiteľ obce barón generál Gabriel Splény. Pod kaplnkou sú však pochovaní členovia rodu Gillany, vlastniaci Fričovce neskôr. Práve oni upravili pôvodne klasicistickú architektúru v polovici 19. storočia na neogotickú. V interiéri kaplnky je empírový náhrobok so sochou trúchliacej ženy z roku 1811.

Zdroj: www.korzar.sme.sk

Titulná foto: Wikipédia – autor: Ing. Mgr. Jozef Kotulič – Vlastné dielo, CC BY-SA 3.0, https://lnk.sk/IU39