Kostol sv. Alžbety Uhorskej, Hermanovce

V Hermanovciach sa predpokladá vybudovanie kostola už v roku ich založenia – v roku 1320. Kostol bol pravdepodobne drevený a takmer určite môžme povedať, že stál na mieste kostola dnešného. Neskôr bol prestavaný do kameňa v neskorogotickom slohu – taký sa spomína v roku 1438.

Kostol bol prestavovaný aj neskôr. Prispôsoboval sa dobovým trendom v architektúre. V roku 1650 bol prestavaný v barokovom štýle. Zmeny boli viditeľné hlavne v interiéri kostola – baroko je známe tým, že priestor vyzdobuje ornamentami. Z toho obdobia pochádza kazateľnica. Bočné kaplnky boli pristavané v roku 1840. Oba bočné oltáre pochádzajú z hrabkovského augustiniánskeho kláštora.

Hlavný oltár a monštrancia patria medzi najvýznamnejšie a najstaršie hermanovské pamiatky. Monštrancia je tepaná z pozláteného striebra. Schránku pritom lemujú plastiky svätcov a anjelov. Vznikla v druhej polovici 18. storočia a štýlovo patrí umeleckému smeru rokoko. Vytvoril ju Ján Siláši, zlatník z Levoče, ktorý je tiež autorom hermanovského kalicha. Ten je rovnako z pozláteného striebra. Zlatník ho vytvoril v roku 1776.

Oltár Hermanovského kostola je zložený z minimálne dvoch častí, ktoré neboli vyrobené spolu – ide o gotické sochy sv. Doroty, Madony a Barbory v stredovej časti, tzv. skrini oltára, a gotických tabuľových malieb v štvorpolí po stranách. Tieto časti sú najstaršie. Privezené majú byť z augustiniánskeho kláštora z Hrabkova, ktorý zanikol v 80. rokoch 16. storočia. Vnútorná strana oltárnych krídel (viditeľná časť) zobrazuje motív Zmŕtvychvstania, Narodenia, Klaňania troch kráľov a Smrti P. Márie. Kompozície sú na zlatom podklade. Drevorezbárske práce súvisia s tvorbou v dielni Majstra Pavla z Levoče a maliarske zasa s dielňou v Spišskej Kapitule. Na vonkajšej strane krídel (otočené dnes za oltárom, nereštaurované) sú zobrazení svätci v skupinách po troch – Eduard, Imrich, Ľudovít; Florián, Šebastián, Erazmus; Martin, Volfgang, Juraj a Augustín, Mikuláš, Vavrinec. Ostatná architektúra oltára je neogotická.

Zdroj: www.alfamedia.sk

Titulná foto: Wikipédia – Jozef Kotulič – Vlastné dielo, CC BY-SA 3.0, https://lnk.sk/alD9