Drevený chrám, Krajné Čierno

Gréckokatolícky drevený chrám svätého Bazila Veľkého bol postavený v roku 1730 v obci Krajné Čierno a zasvätený jednému z najvýznamnejších východných svätcov.

Chrám je osadený na kamennom základe a je charakteristický svojou trojdielnou trojpriestorovou architektúrou s trojramennými krížmi na vrchole každej veže. Vo veži chrámu sa nachádza zvon z roku 1876.

Drevený chrám svätého Bazila Veľkého ukrýva vo svojom vnútri krásny ikonostas netypický pre svoju štvorradovú architektúru so zachovalými ikonami zo 17. storočia – z čias výstavby chrámu. Jeho najvzácnejšou ikonou je ikona Snímanie z kríža na prestole vo svätyni zo 17. storočia. Posledné reštaurovanie ikonostasu sa uskutočnilo v rokoch 2000 – 2005.

Keďže drevený kostolík v Krajnom Čiernom patril medzi sto najohrozenejších pamiatok sveta, v rokoch 2000 – 2004 sa podarilo získať finančné prostriedky na jeho opravu.

Zdroj: www.drevenechramy.sk

Titulná foto: Michal Bujdoš, fotosúťaž Choď a foť 2016

POZRI TIEŽ:

Drevený chrám, Ladomirová (UNESCO)Drevený gréckokatolícky chrám v Ladomirovej patrí k architektonicky najhodnotnejším a najreprezentatívnejším chrámom východného obradu na Slovenskej strane Karpát. SvidníkNavštívte mesto duší padlých vojakov, kde budete môcť vidieť miesta, kde prebiehali boje počas II. svetovej vojny. Na mieste bojov sa nachádza v súčasnosti niekoľko pamätníkov a časť pôvodného zachovaného vojenského arzenálu. Duklianske bojisko a pamätník na DuklePamätník Československej armády na Dukle je národná kultúrna pamiatka pripomínajúca spoločnú operáciu sovietskych a česko-slovenských vojsk o Dukliansky priesmyk, ktorá sa tu odohrala na jeseň v roku 1944.
  • Adresa: Krajné Čierno 21, 090 03 Krajné Čierno
  • GPS: 49°21'1.02", 21°39'50.9"
  • Email: info@drevenechramy.sk
  • Kontakt: +421(0)51/7562668