Svidník

Navštívte mesto duší padlých vojakov, kde budete môcť vidieť miesta, kde prebiehali boje počas II. svetovej vojny. Na mieste bojov sa nachádza v súčasnosti niekoľko pamätníkov a časť pôvodného zachovaného vojenského arzenálu.

Vyhliadková veža – Dukla

Ide o národnú kultúrnu pamiatku a pamätník Československej armády na Dukle. Areál patrí k najnavštevovanejším miestam regiónu. Je pripomenutím Karpatsko-duklianskej vojenskej operácie, ktorá sa uskutočnila na jeseň 1944. Počas bojov tu padlo vyše 60-tisíc sovietskych a československých vojakov. Pamätník vysoký 28 m postavili v roku 1949. Je zakomponovaný do vojenského cintorína, ktorý pretína kolonáda s bronzovými tabuľami. Okolie pamätníka s cintorínom je rozľahlým vojenským múzeom pod otvoreným nebom. Bývalé bojisko možno uvidieť z nadhľadu, ktorý návštevníkom poskytuje vyhliadková veža.

 Vyhliadková veža a pamätnik. Zdroj foto: VHU

Vojenské historické múzeum

Dokumentuje kapitolu vojnových dejín. Sídli v budove, ktorá tvarom pripomína protitankovú mínu. Je to preto, lebo jeho expozícia podáva zaujímavé svedectvo o priebehu Karpatsko-duklianskej operácie v roku 1944. V múzeu sú autentické fotografie z bojov, osobné pamiatky, rôzne druhy zbraní a nálezy z bojísk o Dukliansky priesmyk. V parku čaká návštevníkov externá expozícia ťažkej vojenskej techniky, pri ktorej sa s obľubou fotografujú návštevníci všetkých vekových kategórií. V susedstve expozície stojí od roku 1954 Pamätník sovietskej armády, kde je pochovaných vyše 9 000 vojakov padlých na jeseň 1944.

 Vojenské historické múzeum. Zdroj foto: VHU

Skanzen

Vychutnajte si skanzen Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku, ktorý je zážitkom pre všetky vekové kategórie. Na ploche 11 ha sa nachádza 50 objektov ľudovej architektúry, chalúpky pokryté slamou, mlyn, krčma či drevená cerkev. Národopisná expozícia v prírode bola otvorená pre verejnosť v roku 1982. Návštevníkom podáva ucelenú predstavu základných životných podmienok Ukrajincov Slovenska v minulých historických obdobiach. Sústreďujú sa tu typické pamiatky ľudovej architektúry a bývania v oblasti severovýchodného Slovenska.

 Skanzen. Zdroj foto: Jano Štovka, KOCR SVS

Aquaruthenia

V letných horúčavách sa príďte osviežiť do celoročného areálu s parametrami aquaparku, ktorý ponúka široké možnosti trávenia voľného času, a to nielen v lete, ale aj po celý rok. Návštevníkom je k dispozícii 7 bazénov vo vonkajšom letnom areáli a 2 bazény v celoročnom areáli. Na letnom kúpalisku sú k dispozícii dva plavecké bazény, 50 a 25-metrový, bazén s umelými vlnami, krytý s vodnými atrakciami a tri detské bazény. V areáli bývalej plavárne ponúka Aquaruthenia celoročne aquapark s 25-metrovým relaxačným bazénom s vírivkami a jacuzzi. Deti sa potešia aj preliezkam a šmýkačkám v interiéri Aquaruthenie.

 Aquaruthenia. Zdroj foto: Aquaruthenia

Tajuplný názov, ktorý tvorí územie v údolí potoka Kapišovka rozprestierajúce sa medzi deviatimi obcami v okrese Svidník. V tomto priestore sa v čase druhej svetovej vojny, v období od 21. do 27. októbra 1944 odohrali ťažké boje, ktoré boli súčasťou Karpatsko-duklianskej operácie.

 Údolie smrti. Zdroj foto: OOCR Šariš Bardejov

Bunkre, Vyšný Komárnik

V lese nad obcou Vyšný Komárnik určite nevynechajte obhliadku zrekonštruovaných bunkrov, resp. zemľaniek, v ktorých bol v roku 1944 umiestnený štáb a veliteľstvo 3. československej brigády.

 Bunke. Zdroj foto: VHU

V obci Hunkovce sa nachádza vojnový cintorín, na ktorom je pochovaných 3 100 nemeckých vojakov.

 Vojnový cintorín. Zdroj foto: Jana Andraščíková

Hovorí sa mu aj Klenot medzi cerkvami. Ide o drevený Chrám sv. Mikuláša. Je jedným z najstarších a najkrajších drevených chrámov na Slovensku. Trojdielna zrubová stavba s bohato členenou šindľovou strechou a troma vežami bola postavená v roku 1658 a v roku 2008 bola zapísaná do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

 Drevený kostolík, Bodružal. Zdroj foto: Jano Štovka, KOCR SVS

Ďalším nádherným kostolom je gréckokatolícky chrám sv. Michala archanjela, ktorý patrí medzi najreprezentatívnejšie chrámy východného obradu na Slovenskej strane Karpát. Bol postavený v roku 1742 bez použitia jediného kovového klinca. Od 7. júna 2008 je chrám zapísaný do svetového dedičstva UNESCO.

 Drevený kostolík, Ladomírová. Zdroj foto: Andrea Cuperová, Choď a foť 2017

Obľubená lokalita Svidník je aj tento rok súčasťou Legendaria 2020.
Vo Vojenskom historickom múzeu, skanzene a na vyhliadkovej veži dostaneš rovnakú pečiatku Vasiľ do Mapy pokladov.
V údolí smrti hľadajte nálepku podľa indícii v mape!

Aj my sme legendarium banner

POZRI TIEŽ:

Skanzen vo SvidníkuNárodopisná expozícia v prírode – Múzeum ukrajinsko-rusínskej kultúry vo Svidníku, sústreďuje mnoho najtypickejších pamiatok ľudovej architektúry charakteristických pre túto kultúru. Duklianske bojisko a pamätník na DuklePamätník Československej armády na Dukle je národná kultúrna pamiatka pripomínajúca spoločnú operáciu sovietskych a česko-slovenských vojsk o Dukliansky priesmyk, ktorá sa tu odohrala na jeseň v roku 1944. Aquaruthenia SvidníkAquaruthenia Svidník - zábava a relax v kraji pod Duklou Celoročný areál s parametrami AQUAPARKU ponúka široké možnosti na trávenie voľného času po celý rok . Návštevníkom je k