Vojenské historické múzeum vo Svidníku

Múzejné oddelenie Svidník je súčasťou Vojenského historického múzea so sídlom v Piešťanoch.

Svojou činnosťou nadväzuje na tradície Dukelského múzea, ktoré vzniklo v roku 1965. Priestory múzejného oddelenia boli slávnostne sprístupnené 4. 10. 1969 pri príležitosti osláv 25. výročia Karpatsko-duklianskej operácie.

V objekte múzejného oddelenia sú expozičné, depozitárne a administratívne priestory. Vojenské historické múzeum – Múzejné oddelenie Svidník registruje v súčasnosti 10 114 zbierkových predmetov.

Múzejné oddelenie sa špecializuje na dokumentáciu vojenských dejín Slovenska bezprostredne pred a počas 1. svetovej vojny vo Východných Karpatoch, medzivojnového obdobia a obdobia 2. svetovej vojny s akcentom na priebeh Karpatsko-duklianskej operácie, partizánske hnutie a oslobodzovanie územia Slovenska v rokoch 1944 – 1945. Na prezentáciu dokumentovaných reálií slúži pre návštevníkov centrálna expozícia.

Zdroj textu a titulnej foto: www.vhu.sk

POZRI TIEŽ:

Skanzen vo SvidníkuNárodopisná expozícia v prírode – Múzeum ukrajinsko-rusínskej kultúry vo Svidníku, sústreďuje mnoho najtypickejších pamiatok ľudovej architektúry charakteristických pre túto kultúru. Drevený chrám, Ladomirová (UNESCO)Drevený gréckokatolícky chrám v Ladomirovej patrí k architektonicky najhodnotnejším a najreprezentatívnejším chrámom východného obradu na Slovenskej strane Karpát.
  • Adresa: Bardejovská 14, 089 01 Svidník
  • GPS: 49°18'28.34", 21°33'57.02"
  • Email: vhmsvidnik@vhu.sk
  • Kontakt: +421/ (0)54 752 1398