Drevený chrám, Korejovce

Gréckokatolícky drevený chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky v Korejovciach v okrese Svidník bol postavený v roku 1764.

Obec Korejovce bola spolu s chrámom počas 2. svetovej vojny, v roku 1944, veľmi poškodená. Išlo hlavne o strechu, ktorá sa pri výbuchu zlomila a spadla. Výbuchom boli poškodené aj cárske dvere. Následne, po skončení vojny, bol v roku 1947 drevený chrám opravovaný.

 Drevený chrám, Korejovce. Foto: KOCR Severovýchod Slovenska

Čo sa týka stavebného hľadiska, ide o trojdielny, trojpriestorový, trojvežový chrám s troma krížmi. Postavený je na kamennom základe, ktorý sa k západnej časti zvyšuje. Chrámová konštrukcia je klasická zrubová, veže stĺpová. Nad každou z troch cibuliek na veži je osadený ozdobný trojramenný kríž. Strecha je pokrytá ručne štiepanými šindľami.

Ikonostas má netypickú štvorradovú architektúru. Pochádza pravdepodobne z pôvodného dreveného chrámu v Krajnej Bystrej, ktorý už dnes neexistuje. Ikony z druhého radu – radu sviatkov a tretieho apoštolského radu pochádzajú z 18. storočia. Ikonostas prešiel v rokoch 1999 – 2002 celkovým reštaurovaním.

 Drevený chrám, Korejovce. Foto: KOCR Severovýchod Slovenska

Na južnej strane od dreveného chrámu v Korejovciach je postavená samostatná drevená zvonica s jednoduchým trojramenným krížom na veži. Strechu má pyramidálnu a pokrytú šindľom. Vo zvonici sú zavesené tri zvony z rokov 1769, 1771 a 1996. Namiesto posledného tu pôvodne visel zvon z roku 1835, ktorý bol ale poškodený (prestrelený) a stratil zvuk. Preto bol namiesto neho odliaty nový.

Zdroj: www.drevenechramy.sk 

Titulná foto: KOCR Severovýchod Slovenska

POZRI TIEŽ:

Drevený chrám, HunkovceNeveľký drevený chrám v Hunkovciach bol postavený koncom 18. stor. uprostred cintorína. Tento malý chrám bol dostačujúci pre vtedajší počet obyvateľov. Je zasvätený Ochrane Drevený chrám, Ladomirová (UNESCO)Drevený gréckokatolícky chrám v Ladomirovej patrí k architektonicky najhodnotnejším a najreprezentatívnejším chrámom východného obradu na Slovenskej strane Karpát. Drevený chrám, Krajné ČiernoGréckokatolícky drevený chrám svätého Bazila Veľkého bol postavený v roku 1730 v obci Krajné Čierno a zasvätený jednému z najvýznamnejších východných svätcov.