Drevený chrám, Dobroslava

Gréckokatolícky drevený chrám svätej Paraskevy v Dobroslave v okrese Svidník vznikol na začiatku 18. storočia, v roku 1705. Postavený bol na pôdoryse gréckeho kríža, čím sa stal jediným takto vybudovaným chrámom na území Slovenska.

Pôvodný chrám bol jednoloďový. Prestavaný bol v roku 1880 a neskôr v roku 1932 boli k objektu pripojené dve bočné kaplnky, ktoré mu dali súčasný vzhľad. Súčasná stavba je kvôli svojmu tvaru v podstate päťdielna, hoci zachováva klasické členenie predsieň – loď – svätyňa. Chrám je postavený na kamennom základe.

Chrám je charakteristický troma nerovnako vysokými kupolami, ktoré sú zakončené vežami s baňami. Najvzácnejšou pamiatkou interiéru je ikonostas z 18. storočia.

Ikonostas má päťradovú architektúru s ikonami umiestnenými na piatich poschodiach a námetmi z Nového zákona, postavami apoštolov, prorokov a iných svätcov.

Drevený chrám obci v Dobroslava je súčasťou Karpatskej drevenej cesty, ktorá predstavuje vyše 300 km výnimočného putovania po takmer 50 objektoch drevenej sakrálnej ľudovej architektúry slovensko-poľského pohraničia.

Titulná foto: Jano Štovka, MQEP

POZRI TIEŽ: