Drevený chrám, Matysová (Stará Ľubovňa)

Drevený kostolík sv. archanjela Michala pochádza z roku 1833. Pôvodne stál v neďalekej obci Matysová. Opravovali ho v roku 1938 a po vybudovaní murovaného kostola sv. Petra a Pavla
v Matysovej bolo možné začať s plánom presťahovania pôvodného kostola na nové miesto.

V roku 1979 ho previezli do areálu múzea ľudovej architektúry pod staroľubovnianskym hradom. Po opätovnom vysvätení v roku 1990 sa tu konajú pri významných cirkevných sviatkoch bohoslužby východného obradu.

 Foto: Jano Štovka, MQEP

Trojdielna zrubová stavba je zvonku celá ošindľovaná, včítane stien. Pred vchodom je umiestnený kríž (kópia z roku 1912) s vyrezávaným reliéfom symbolov umučenia. Zo strechy vyčnievajú jedna väčšia (západná) a dve menšie vežičky. Vežičky nad chrámovou loďou a svätyňou sú si podobné, pričom nad loďou je osadený dvojramenný kríž, nad svätyňou jednoramenný. Pôvodne sa v hlavnej veži nachádzali tri zvony, tie však boli premiestnené do murovaného chrámu v Matysovej ešte pred prenesením dreveného chrámu do skanzenu.

 Foto: Jano Štovka, MQEP

Interiér kostolíka je ozdobený ikonostasom, ktorý je z polovice 18. storočia a pochádza zo staršieho a menšieho chrámu. Niektoré ikony (sv. Peter a Pavol, sv. Michal, Kristus Pabtokrátor) sú zo 17. storočia. V oltárnej časti sa nachádza aj vzácny obraz Bohorodičky datovaný z roku 1693.

Zdroj: www.muzeum.sk