Drevený chrám, Vyšný Komárnik

Gréckokatolícky drevený chrám svätých Kozmu a Damiána v obci Vyšný Komárnik bol postavený okolo polovice 18. storočia. Zachoval sa až do začiatku 20. storočia, kedy bol pravdepodobne zničený počas 1. svetovej vojny. Druhý chrám vznikol na pôvodnom mieste v roku 1924.

Stavba chrámu je zrubovej konštrukcie, veža stĺpovej. Postavená je na nízkom kamennom základe. Chrám je trojdielny, trojpriestorový, trojvežový s troma kovovými krížmi. Pôvodne bol vo veži jeden zvon z roku 1909, no dnes sú vo veži zavesené už štyri zvony. Vchod do chrámu je zo západnej strany cez predsieň. Chýba v ňom chór. Čo sa týka pôdorysu, najširšia je chrámová loď.

Zaujímavosťou dreveného chrámu vo Vyšnom Komárniku sú vysoké okná vo svätyni a chrámovej lodi.

Ikonostas má štvorradovú architektúru na štyroch poschodiach. Ikony sú novšie, zrejme z čias výstavby tohto druhého chrámu, s výnimkou ikony sv. biskupa Mikuláša v prvom rade a zrejme i nadstavcov na medailóny prorokov. Celý ikonostas bol obnovený v roku 2006.

Zdroj: www.drevenechramy.sk

Titulná foto: Jano Štovka, MQEP

POZRI TIEŽ:

Vojenský cintorín Vyšný KomárnikObec Vyšný Komárnik pravdepodobne vznikla v rokoch 1573 – 1600. V katastri vystupuje Dukliansky priesmyk, ktorý zohral v oboch svetových vojnách významnú strategickú úlohu pri Duklianske bojisko a pamätník na DuklePamätník Československej armády na Dukle je národná kultúrna pamiatka pripomínajúca spoločnú operáciu sovietskych a česko-slovenských vojsk o Dukliansky priesmyk, ktorá sa tu odohrala na jeseň v roku 1944. Drevený chrám, PríkraGréckokatolícky drevený chrám svätého Michala archanjela v obci Príkra bol postavený v roku 1777. V 30. rokoch 20. storočia bol chrám z pôvodného miesta prenesený o niekoľko desiatok metrov vyššie. Drevený chrám, Bodružal (UNESCO)Gréckokatolícky drevený chrám sv. Mikuláša v obci Bodružal v okrese Svidník je klenotom medzi cerkvami. Je to jeden z najstarších a najkrajších drevených chrámov na Slovensku.