Vojenský cintorín Vyšný Komárnik

Obec Vyšný Komárnik vznikla pravdepodobne v rokoch 1573 – 1600. V katastri vystupuje Dukliansky priesmyk, ktorý zohral v oboch svetových vojnách významnú strategickú úlohu pri presune vojenských jednotiek. Po vojne bola zničená obec znovu vybudovaná a padlých vojakov pochovali na zriadenom vojenskom cintoríne.

Počas prvej svetovej vojny, najmä v okolí Bardejova, zostávalo na bojiskách mnoho padlých, a preto na území východného Slovenska vyrástlo v rokoch prvej svetovej vojny viac ako sto vojenských cintorínov a pohrebísk. Na týchto cintorínoch je pochovaných viac ako 30 000 vojakov.

V strategickej doline Laborca sa v 16 obciach nachádza 32 vojenských cintorínov. Najväčšie vojenské cintoríny nájdeme v obciach Čabina, Krásny Brod, Zbudská Bela a Radvaň nad Laborcom (všetky okres Medzilaborce).

Zdroj: www.vojenskecintoriny.sk, www.slovakia.travel.sk

Titulná foto: Slovakia.travel