Drevený chrám, Kožany

Gréckokatolícky drevený chrám Stretnutia Pána so Simeonom v Kožanoch bol vybudovaný v druhej polovici 18. storočia. Je jednou z najstarších zachovaných pamiatok na území východného Slovenska a vďaka vzácnej výzdobe interiéru a zaujímavému ikonostasu patrí medzi hodnotné sakrálne objekty.

Trojdielna zrubová stavba pozostáva z oltárnej miestnosti, hlavnej lode a babinca. Komplikovanú strechu dotvára veža, v ktorej sa nachádza trojica zvonov. Jeden z nich pochádza z obdobia gotiky, konkrétne z roku 1406, a predstavuje raritu medzi zvonmi v drevených chrámoch na Slovensku.

V interiéri chrámu možno nájsť ikonostas s maľbami s výjavmi zo Starého a Nového zákona a ikonami z 18. storočia. Zaujímavé sú okenné mreže ručne kované v gotickom štýle. Pozornosť upúta taktiež ozdobný luster, drevená čaša, svietniky a ďalšie bohoslužobné predmety.

Drevený chrám v Kožanoch bol značne rekonštruovaný. Interiér a jeho výzdoba sa reštaurovali v rokoch 1965 až 1970, exteriér až o tridsať rokov neskôr.

Kostolík vyniká nielen svojou výzdobou, architektúrou a históriou, ale aj tým, že je zaujímavou geocachingovou lokalitou. Dodnes slúži svojmu účelu a stále sa v ňom konajú bohoslužby.

Zdroj: www.drevenechramy.sk, www.muzeum.sk

Titulná foto: Jano Štovka, MQEP

POZRI TIEŽ:

Skanzen vo SvidníkuNárodopisná expozícia v prírode – Múzeum ukrajinsko-rusínskej kultúry vo Svidníku, sústreďuje mnoho najtypickejších pamiatok ľudovej architektúry charakteristických pre túto kultúru. Kaštieľ StropkovKaštieľ v Stropkove bol postavený na mieste hradu z 15. storočia. Najcennejšou časťou je tzv. rytierska sieň.