Pútnické miesto Šašová

Obec Šašová so svojím milostivým obrazom Bohorodičky má zaujímavú minulosť spojenú so zázračnými udalosťami.

Prvá písomná zmienka o obci pochádza zo 14. storočia. Pôvodný drevený chrám bol postavený ďaleko za dedinou a jeho súčasťou bola aj mariánska ikona, ktorá dnes priťahuje pútnikov.

O mimoriadnych udalostiach spojených s ikonou svedčí vzácny dokument, list pápeža Pia VI. z 30. júna 1779, v ktorom sa hovorí o udelení plnomocných odpustkov pre chrám v Šašovej na 7 rokov. Dokument bol podľa kánonickej vizitácie z roku 1834 uložený v chráme vo svätostánku a spomína milostivý obraz ako „miraculosa” – zázračný.

 Mariánska ikona, Šašová. Foto: KOCR Severovýchod Slovenska

V prvej polovici 19. storočia sa kvôli veľkej vzdialenosti pôvodného chrámu od obce obyvatelia Šašovej rozhodli postaviť nový murovaný chrám priamo vo farnosti. Po vybratí vhodného miesta veriaci požiadali vlastníka pozemku o predaj za primeranú cenu. Ten, aj keď mal dosť zeme, odmietol. Keď sa však milostivý obraz niekoľkokrát zjavil na tomto vyhliadnutom mieste, v majiteľovi sa pohlo svedomie, a tak nielenže súhlasil s výstavbou, ale pozemok na tento účel daroval.

Výstavba nového Chrámu Zosnutia presvätej Bohorodičky v Šašovej bola ukončená v roku 1842 a súčasne bol do nej prenesený aj zázračný obraz. V súvislosti s týmito udalosťami sa spomínajú tiež mimoriadne vypočutia a uzdravenia.

V blízkosti chrámu sa nachádza prameň, ktorému sa pripisujú zázračné účinky na očné choroby. V roku 1888 tu postavili kaplnku.

Od roku 1845 sa v Šašovej každoročne na sviatok Uspenia Presvätej Bohorodičky konajú tradičné púte.

Zdroj: www.grkatpo.sk

Titulná foto: KOCR Severovýchod Slovenska

POZRI TIEŽ:

Bardejov (UNESCO)Meštianske domy, radnica, Bazilika minor sv. Egídia, maľovaný dom, socha kata a množstvo ďalších zaujímavostí na každom kroku... Drevený chrám, KožanyGréckokatolícky drevený chrám Stretnutia Pána so Simeonom v Kožanoch bol vybudovaný v druhej polovici 18. storočia. Je jednou z najstarších zachovaných pamiatok na území východného