Drevený chrám, Kurimka

Gréckokatolícky drevený chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky v obci Kurimka, pochádzajúci z druhej polovice 18. storočia, bol v roku 1915 požiarom zničený. O pár rokov neskôr bol na jeho mieste postavený nový kostolík rovnakého zasvätenia. V 70. rokoch 20. storočia bol ale zvonku omietnutý a tak znehodnotený.

Chrám je zo stavebného hľadiska trojdielna trojpriestorová stavba s dvoma vežami. Celá zrubová konštrukcia spočíva na kamennom základe. Veža má stĺpovú konštrukciu a pod omietkou je obložená doskami. V pôvodnom chráme sa nachádzali tri zvony, v súčasnosti sú už iba dva.

Chrám nie je vybavený ikonostasom, nachádzajú sa tam iba štyri samostatné ikony v poradí. Prvá a druhá ikona, podobne ako aj tretia a štvrtá, sú spojené horizontálnym pásom, čím sa vytvára dojem chýbajúcich diakonských dverí.

Zdroj: www.drevenechramy.sk

Titulná foto: KOCR Severovýchod Slovenska

POZRI TIEŽ:

Skanzen vo SvidníkuNárodopisná expozícia v prírode – Múzeum ukrajinsko-rusínskej kultúry vo Svidníku, sústreďuje mnoho najtypickejších pamiatok ľudovej architektúry charakteristických pre túto kultúru. Bardejov (UNESCO)Meštianske domy, radnica, Bazilika minor sv. Egídia, maľovaný dom, socha kata a množstvo ďalších zaujímavostí na každom kroku... Hrad ZborovGotický hrad postavili na prelome 13. a 14. storočia ako ochranu obchodnej cesty do Poľska. K hradu vedie aj trasa cez alej prastarých dubov.