Drevený chrám, Miroľa

Gréckokatolícky drevený chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky v Miroli bol postavený na dominantnej plošine v roku 1770.

Po skončení 2. svetovej vojny, kedy bol značne poškodený, bol opravovaný hneď v roku 1945. Ide o typický trojdielny, trojpriestorový a trojvežový objekt s troma krížmi. Pôvodne bol celý areál chrámu obohnaný dreveným plotom s drevenou bránkou. Dnes už zostala iba bránka.

 Drevený chrám, Miroľa. Foto KOCR Severovýchod Slovenska

Konštrukcia chrámu je zrubová, veže stĺpová. Stavba je osadená na nízkej podmurovke. Veža vyrastá z predsiene a sú v nej umiestnené tri zvony. Strecha každej veže je pyramidálna s osadenou plochou cibuľou. Nad jej strieškou je menšia cibuľa a nad cibuľkou trojramenný kríž. Vstup do dreveného chrámu v Miroli je cez predsieň zo západnej strany.

Ikonostas so štvorradovou architektúrou je charakteristický svojou pestrosťou farieb. Hlavný rad a sviatky pochádzajú z polovice 18. storočia, apoštoli a proroci z konca 18. storočia. Diakonské dvere nie sú osadené krídlom. Cárske dvojkrídlové dvere sú osadené šiestimi medailónmi – štyria evanjelisti a hore dva medailóny Zvestovania.

V chrámovej lodi visí staršia ikona Zosnutia Presvätej Bohorodičky zo 17. storočia. Celý ikonostas bol v 70. rokoch 20. storočia reštaurovaný.

Zdroj: www.drevenechramy.sk

Titulná foto: Jano Štovka, MQEP

POZRI TIEŽ:

Drevený chrám, Bodružal (UNESCO)Gréckokatolícky drevený chrám sv. Mikuláša v obci Bodružal v okrese Svidník je klenotom medzi cerkvami. Je to jeden z najstarších a najkrajších drevených chrámov na Slovensku. Drevený chrám, Ladomirová (UNESCO)Drevený gréckokatolícky chrám v Ladomirovej patrí k architektonicky najhodnotnejším a najreprezentatívnejším chrámom východného obradu na Slovenskej strane Karpát. Drevený chrám, PríkraGréckokatolícky drevený chrám svätého Michala archanjela v obci Príkra bol postavený v roku 1777. V 30. rokoch 20. storočia bol chrám z pôvodného miesta prenesený o niekoľko desiatok metrov vyššie. Duklianske bojisko a pamätník na DuklePamätník Československej armády na Dukle je národná kultúrna pamiatka pripomínajúca spoločnú operáciu sovietskych a česko-slovenských vojsk o Dukliansky priesmyk, ktorá sa tu odohrala na jeseň v roku 1944.