Drevený chrám, Hrabová Roztoka

Gréckokatolícky drevený chrám svätého Bazila Veľkého v Hrabovej Roztoke bol postavený v polovici 18. storočia a zasvätený jednému z najvýznamnejších východných svätcov. Chrám si zachoval svoju pôvodnú podobu, rovnako ako aj jeho ikonostas a prestola pochádzajúca z čias vzniku kostolíka.

Ide o trojdielnu, trojpriestorovú, dvojvežovú stavbu s dvomi krížmi. Konštrukcia chrámu je zrubová, konštrukcia veže stĺpová. Z čela dreveného chrámu vyrastá veža prekrytá zrezanou strechou, na ktorej je osadená cibuľa s trojramenným krížom na vrchu. Vo veži sú zavesené tri zvony – jeden neistého roku a dva z roku 1796. Druhá vežička vyrastajúca zo strechy je nad svätyňou.

Ikonostas so štvorradovou architektúrou pochádzajúci z roku 1794 je národnou kultúrnou pamiatkou. Raritou sú cárske dvere, ktoré sú osadené namiesto bežných štyroch evanjelistov a Zvestovania Jesseho stromom s desiatimi medailónmi Kristovho rodokmeňa. Diakonské dvere krídla nemajú.

V roku 2003 bolo z dreveného chrámu v Hrabovej Roztoke odcudzených päť ikon. Tie boli vplyvom nevhodného zaobchádzania poškodené a je potrebné ich zreštaurovať. Uložené sú zatiaľ mimo chrámu. Oprava exteriéru bola vykonaná v roku 2000.

Zdroj: www.drevenechramy.sk

Titulná foto: Jano Štovka

POZRI TIEŽ:

Astronomické observatórium na Kolonickom sedleAstronomické observatórium na Kolonickom sedle (okres Snina) sa nachádza sa na území parku tmavej oblohy medzi obcami Kolonica a Ladomírov. Je detašovaným pracoviskom Vihorlatskej Drevený chrám, ŠmigovecDrevený gréckokatolícky chrám v Šmigovci bol postavený na svahu uprostred cintorína v roku 1755 a zasvätený Nanebovstúpeniu Pána. Ide o jeden z najmenších kostolíkov v regióne Snina. V dôsledku SninaOkres, ktorý sa nachádza v najvýchodnejšej časti Slovenska. Miesto, kde uvidíte drevené sakrálne stavby, ktoré tu zanechala byzantská a rímska kultúra...