Drevený chrám, Varadka

Drevený chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, zdobí obec Varadka už od 18. storočia.

História kostolíka bola postihnutá príchodom prvej svetovej vojny – bol jednou z mnohých stavieb, ktoré boli v tomto období zničené. Avšak v roku 1924 postavili obyvatelia obce na tom istom mieste nový chrám zasedený v kamenných základoch.

Hoci nie je celý z dreva a má plechovú strechu, stále je považovaný za jeden z najkrajších drevených kostolíkov v okrese Bardejov.

Vo veži chrámu sa nachádzajú tri zvony. Na streche je ozdobný ešte pôvodný gréckokatolícky kríž. Chrám je charakteristický pomerne vysokými oknami.

 Drevený chrám, Varadka. Foto: KOCR Severovýchod Slovenska

V interiéri chrámu vo Varadke sa nachádza dvojradový ikonostas, ktorý nebol dokončený, preto nemá umeleckú hodnotu. Predpokladá sa, že bol stavaný vo veľkom zhone. Obsahuje štyri hlavné ikony sv. biskupa Mikuláša, Bohorodičky Hodigitrie, Krista Učiteľa a ikonu Ochrany Presvätej Bohorodičky.

Cárske dvere sú netypické so štyrmi ikonami evanjelistov. Diakonské dvere nie sú osadené. V druhom rade je tu nepatriaca ikona, alebo skôr obraz Svätej Rodiny a Posledná večera. Tretí rad obsahuje ikony jednotlivých apoštolov. Ukončenie ikonostasu je netypické s dvomi doskami Desatora.

Drevený chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky vo Varadke bol dekrétom z roku 2000 z pôvodného gréckokatolíckeho vlastníctva prevedený do vlastníctva pravoslávnej cirkvi.

Zdroj: www.drevenechramy.sk

Titulná foto: KOCR Severovýchod Slovenska

POZRI TIEŽ:

Drevený chrám, Vyšná PoliankaSúčasný drevený filiálny chrám vo Vyšnej Polianke bol postavený v roku 1919 na mieste pôvodného chrámu z roku 1810. Ten bol zničený počas 1. svetovej vojny, pravdepodobne vojskom. Hrad ZborovGotický hrad postavili na prelome 13. a 14. storočia ako ochranu obchodnej cesty do Poľska. K hradu vedie aj trasa cez alej prastarých dubov.