Evanjelický Kostol Svätej Trojice

Kostol bol postavený začiatkom 19. storočia. V interiéri dominujú obrazy – Posledná večera na predele pochádzajúca z Norimberskej školy a obraz Samota ukrižovaného Krista Pána na oltárnom obraze, dielo Jozefa Lercha z roku 1817. Myseľ veriacich upierajú na dianie Veľkého piatka. Kazateľnica má bohatú rokokovú a klasicistickú ornamentiku a jej vrchol zdobí plastika sv. Michala archanjela. Unikátny klasicistický organ postavený viedenským majstrom Jozefom Seyberthom mal ako prvý na Slovensku pedálovú kužeľovú vzdušnicu. Zdroj: www.poprad.sk