Evanjelický kostol v Hanušovciach nad Topľou

Počas vlády cisára Jozefa II., ktorý v roku 1781 vydal Tolerančný patent zrovnoprávňujúci všetky vierovyznania v Rakúsko-Uhorsku, si hanušovský evanjelici v roku 1783 od jari do leta postavili tento chrám. 20. augusta ho slávnostne posvätil superintendent Samuel Nikolai.

Zdroj: www.hanusovcenadtoplou.sk

Titulná foto: www.svatomarianska-put.sk

  • Adresa: Šarišská 512/41, 094 31 Hanušovce nad Topľou
  • GPS: 49°1'29.63", 21°30'13.52"