Evanjelický kostol v Ľubici

Evanjelický kostol v Ľubici je pôvodne pozdĺžny objekt s pristavenou vežou, neskôr prestavený do podoby s pôdorysom v tvare gréckeho kríža.

Centrum stĺpovej oltárnej architektúry tvorí olejomaľba Poslednej večere. Kazateľnica je neskorobaroková, protestantského typu, s polychrómovanou drevorezbou.

V strede kostola je kamenná krstiteľnica so špirálovo točeným driekom. Na chóre oproti oltáru je dvojmanuálový organ pochádzajúci z roku 1805.

Zdroj textu a titulnej foto: www.obeclubica.sk

  • Adresa: Generála Svobodu 1387, 059 71 Ľubica
  • GPS: 49°7'18.45", 20°26'44.86"
  • Web: https://www.obeclubica.sk/