Múzeum J. M. Petzvala v Spišskej Belej

Múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala v Spišskej Belej je jednou z vysunutých expozícií Slovenského technického múzea v Košiciach, ktoré sa ako jediné na Slovensku zameriava na históriu vedy a techniky na tomto území.
Expozícia zachytáva vývoj fotografickej a kinematografickej techniky na pozadí života a diela J. M. Petzvala v jeho rodnom dome.

Najväčšou vedeckou zásluhou, ktorú má J. M. Petzval, je objav a aplikácia vedecky podloženej metódy výpočtu i konštrukcie špeciálneho účelového objektívu. Výrobcom týchto objektívov bol Voigtländer, s ktorým Petzval nielenže nezbohatol, ale mal s ním aj osobné konflikty, pretože neuzavrel vopred dohodu o predaji. Pri tejto príležitosti je známy svojím výrokom:

Podmanil som si svetlo, mám ho v hrsti, ale na svete je ešte príliš veľa tmy. (J. M. Petzval)

 Foto: Jano Štovka, MQEP

Medzi úspechy tohto svojrázneho profesora, označovaného aj ako krstného otca modernej optiky, patria viaceré vynálezy: princíp divadelného ďalekohľadu, nový typ zväčšovacieho a projekčného prístroja, zdokonalenie mikroskopu i svetlometu. Okrem toho sa Jozef Maximilián Petzval stal tiež čestným členom Jednoty českých matematikov (1881). 

Múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala v Spišskej Belej má vo svojej expozícii sústredených vyše 600 exponátov dokumentujúcich históriu fotografickej optiky. V centre pozornosti je dokumentácia Petzvalových objavov vrátane jeho najslávnejšieho objektívu.

Návštevník má možnosť oboznámiť sa s vývojom fotografických pomôcok od plynových lámp až po kopírovacie stroje. Za pozornosť stojí tiež unikátna zbierka uzávierok fotoaparátov.

Osobitná časť expozície je venovaná počiatkom kinematografie, do vývoja ktorej takisto významne zasiahol Petzval svojím objavom.

Otváracie hodiny

Web: https://stm-ke.sk/sk/pobocky/muzeum-j-m-petzvala-v-spisskej-belej/zakladne-informacie
Zdroj: Slovenské technické múzeum Košice
Titulná foto: www.spisskabela.sk

POZRI TIEŽ:

Spišská BeláV severnej časti Popradskej kotliny leží starobylé spišské mestečko Spišská Belá. V tomto meste žil kedysi Jozef Maximilián Petzval. Najznámejším jeho objavom bolo vynájdenie objektívu, vďaka ktorému sa môžeme fotografovať. Zaujímavosťou je aj to, že vo vesmíre krúži planétka s menom Petzval, alebo že na Mesiaci po ňom pomenovali kráter. Mestom vedie historická cesta s 20. zastaveniami pri najvýznamnejších historických pamiatkach, vybavená informačnými panelmi a maľovanou mapou.. Historické centrum mesta PodolínecMestská pamiatková rezervácia s historickým námestím, farský kostol so stredovekými maľbami, mestské hradby, piaristický kláštor s kostolom. To všetko je súčasťou nádhernej siluety mestečka Podolínec. KežmarokKežmarok leží na severe územia v malebnom prostredí Spiša pod Vysokými Tatrami. Mesto vniklo zlúčením viacerých osád pôvodného slovanského obyvateľs...