Spišská Belá

V severnej časti Popradskej kotliny leží starobylé spišské mestečko Spišská Belá. V tomto meste žil kedysi Jozef Maximilián Petzval. Najznámejším jeho objavom bolo vynájdenie objektívu, vďaka ktorému sa môžeme fotografovať. Zaujímavosťou je aj to, že vo vesmíre krúži planétka s menom Petzval, alebo že na Mesiaci po ňom pomenovali kráter. Mestom vedie historická cesta s 20. zastaveniami pri najvýznamnejších historických pamiatkach, vybavená informačnými panelmi a maľovanou mapou.

Kaštieľ Strážky

Kaštieľ Strážky patrí medzi skvosty renesančnej architektúry na Slovensku. Kaštieľ bol postavený na základoch gotického hradu, ktorý údajne vznikol na rozvalinách kláštora templárov a patrí k najstarším na Slovensku. Čaro kaštieľa znásobuje anglický park z 19. storočia. Okrem vzácnej historickej knižnice sa v kaštieli nachádzajú obrazy známeho maliara Ladislava Mednyánszkeho.

 Kaštieľ Strážky. Zdroj foto: Jano Štovka, KOCR SVS

Múzeum J. M. Petzvala

Ide o jedinečnú expozíciu, ktorá zachytáva vývoj fotografickej a kinematografickej techniky na pozadí života slávneho rodáka profesora Jozefa Maximiliána Petzvala. Zbierka pozostáva z viac ako 600 exponátov fotografickej optiky a dokumentácie Petzvalových objavov, ku ktorým patrí aj vynález objektívu.

 Múzeum J. M. Petzvala. Zdroj foto: Jano Štovka, KOCR SVS

Historické centrum so zvonicou

V mestskej pamiatkovej zóne podtatranského mestečka Spišská Belá sa nachádza mnoho historických objektov a kultúrnych pamiatok: rímskokatolícky Kostol sv. Antona Pustovníka z 13. storočia, evanjelický kostol augsburského vyznania z 18. storočia, mestská radnica a renesančná zvonica zo 16. storočia, mariánsky stĺp z roku 1729 či staré nemecké meštianske domy.

 Historické centrum so zvonicou. Zdroj foto: Jano Štovka, KOCR SVS

Slnenčné hodiny

V meste nájdeme slnečné hodiny umiestnené na rímsko-katolíckej fare. Obe hodiny sú vertikálne, úplné a majú kruhový tvar. Ciferník tvoria rímske čísla, no kvôli zlému prístupu nebolo možné hodiny viac špecifikovať. Ako nevýhodu vidíme vysadenú zeleň v blízkosti budovy, ktorá vytvára na jedných z týchto hodín tieň.

 Slnečné hodiny. Zdroj foto: Lucia Mihoková

Bike park Spišská Belá

Mesto Spišská Belá pozýva všetkých fanúšikov cyklistiky na nový pumptrack v rámci nového Bike parku v Spišskej Belej pri Belianskom rybníku. Jeho výstavbu realizovalo mesto prostredníctvom Mestského podniku Spišská Belá s. r. o. a za pomoci nezamestnaných z verejnoprospešných služieb mesta a tiež dobrovoľníkov. Autorom tohto pumptracku (i celého bike parku) je známy staviteľ pumptrackov na Slovensku Roman Kaločay. Zásluhu na tom, že tento pumptrack vôbec vznikol, má aj Martin Siska (zo Spišskej Belej).

 Bike park Spišská Belá. Zdroj foto: Jano Štovka, www.spiskabela.sk

Nielen samotná Spišská Belá, ale aj jej okolie ponúka zaujímavosti, ktoré by ste rozhodne nemali vynechať:

Belianska cyklotrasa

Belianska cyklotrasa v dĺžke 9 km spája Spišskú Belú a Tatranskú Kotlinu. Trasa sa začína pri Belianskom rybníku (za mestom Spišská Belá) a pozdĺž cesty č. I/67 vedie až na začiatok Tatranskej Kotliny (k zastávke Čarda).

 Belianska cyklotrasa. Zdroj foto: Jano Štovka, KOCR SVS

Belianska jaskyňa

Jedinou sprístupnenou jaskyňou v Tatrách je práve Belianska jaskyňa. Ukrýva ohromujúce prírodné kvapľové úkazy s dĺžkou 50 metrov alebo nádherné vyzdobené sintrové vodopády. Belianska jaskyňa patrí medzi najviac navštevované sprístupnené jaskyne na Slovensku. Okrem bizarných skalných tvarov je známa bohatým výskytom kalcitovej sintrovej výplne. Hoci záujem o prírodné pozoruhodnosti jaskyne pretrváva už 125 rokov, zákonitosti jej vytvárania sa doteraz úplne neobjasnili.

 Belianska jaskyňa. Zdroj foto: Jano Štovka, KOCR SVS

Belianske lúky

Národná prírodná rezervácia Belianske lúky je známa nielen svojráznymi biotopmi, flórou a faunou, ale aj vďaka tomu, že ide o najväčšie zachované slatinné rašelinisko na Slovensku. Bližšie spoznanie krás tejto lokality umožňuje turisticko-náučný chodník. Náučný chodník začína pri cyklotrase medzi Spišskou Belou a Tatranskou Kotlinou, preto je zaujímavým spestrením aj pre užívateľov tejto cyklotrasy. Vyznačený okruh s dĺžkou 800 metrov lemuje sedem informačných panelov. V jeho závere sa nachádza drevený nadzemný chodník v dĺžke 250 m.

 Belianske lúky. Zdroj foto: www.spiskabela.sk

Historické centrum Podolínec

Niektorí ho volajú Atény nad Popradom. V tomto meste na vás čaká mestská pamiatková rezervácia s historickým námestím, farský kostol so stredovekými maľbami, mestské hradby i vzácny piaristický kláštor s kostolom. Ústrednou dominantou mestskej pamiatkovej rezervácie v Podolínci je komplex Kostola Nanebovzatia Panny Márie a renesančnej zvonice. Kostol je veľmi starý, pochádza z 13. storočia a v priebehu dejín bol viackrát prestavaný. V jeho interiéri sa zachovali pôsobivé stredoveké fresky a vzácny historický inventár. Vo zvonici, ktorá stojí hneď vedľa kostola, sa nachádzajú dva staré gotické zvony. Podolínska zvonica patrí k najvýznamnejším kultúrnym pamiatkam Slovenska a dostala sa i na slovenskú poštovú známku zo série „Krásy našej vlasti”.

 Historické centrum Podolínec. Zdroj foto: Jano Štovka, KOCR SVS

POZRI TIEŽ:

KežmarokKežmarok leží na severe územia v malebnom prostredí Spiša pod Vysokými Tatrami. Mesto vniklo zlúčením viacerých osád pôvodného slovanského obyvateľs... ŽdiarNavštívte čarovný kraj pod úpätím Belianskych Tatier. Obec je lákadlom pre vyznávačov zimných športov a turistiky, s výbornými lyžiarskymi terénmi a do...