Fortifikačný systém v Levoči

Levoča bola už v 13. storočí obklopená mohutnými mestskými hradbami, ktoré sa zachovali takmer okolo celého mesta až do dnešných čias.

Až do 18. storočia boli hradby často krát upravované a prestavované. Pôvodne mali dĺžku 2,5 km. Dodnes sa zachovali asi 2/3 z tejto dĺžky.

Do mesta sa vstupovalo tromi bránami. Zatiaľ čo Vyšná, dnes Košická brána a Menhardská brána sa zachovali až do súčasnosti, tretiu bránu v minulom storočí zbúrali. Košická brána mala pôvodne padací most a barbakan. V roku 1982 ju zrekonštruovali.

 Levoča hradby. Foto: Jano Štovka, MQEP

Hradby boli opevnené 13 – 16 baštami a vežami, z ktorých sa zachovalo päť. Celé hradby tvorili vlastne dva pásy múrov, pričom vnútorný pás dosahoval niekde výšku až 8 m. Za ním nasledoval parkan široký 4,5 – 6 m a parkanový múr. Pred ním sa nachádza hradobná priekopa, ktorú bolo možné podľa potreby napustiť vodou.

Dnes sú za hradbami zo severnej a západnej strany vychádzkové chodníky.

Zdroj: www.ik.levoca.eu

Titulná foto: Jano Štovka, MQEP

POZRI TIEŽ:

LevočaHistorická časť mesta spolu s Dielom Majstra Pavla je zapísaná do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Za mohutnými hradbami sa nachádza viac ako 300 nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok!