Mestská pamiatková rezervácia Bardejov
Pýchou nielen Šariša, ale aj celého Slovenska je starobylý BARDEJOV, ktorý patrí bezpochyby medzi najkrajšie slovenské mestá. Právom ho v roku 2000 zaradili do Zoznamu svetového
Levoča
Historická časť mesta spolu s Dielom Majstra Pavla je zapísaná do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Za mohutnými hradbami sa nachádza viac ako 300 nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok!
Bardejov (UNESCO)
Meštianske domy, radnica, Bazilika minor sv. Egídia, maľovaný dom, socha kata a množstvo ďalších zaujímavostí na každom kroku...
Oltár Majstra Pavla a historické centrum Levoče (UNESCO)
Najvyšší gotický drevený oltár na svete (18,62 m), radnica, klietka hanby a celkovo viac ako 300 kultúrno-historických pamiatok za takmer kompletne zachovaným systémom mestských hradieb.
Letný vlak Spišská N.Ves-Spišské Podhradie
Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR a krajskými organizáciami cestovného ruchu vypraví počas let...
Barokový kaštieľ, Raslavice
Kaštieľ "Horný" Raslavice. V období stredoveku patrila obec Raslavice k stredne veľkým sídlam a bola majetkom rôznych šľachtických rodov. Ako v Sloven...
Fortifikačný systém v Levoči
Levoča bola už v 13. storočí obklopená mohutnými mestskými hradbami, ktoré sa zachovali okolo celého mesta, okrem jeho južnej časti, až do dnešných čias. Až do 18. storočia boli
Klietka hanby v Levoči
Stredoveký kovový pranier alebo klietka hanby zo 16. storočia sa nachádza pri radnici. Je zdobená kovanými srdcami a ľaliami – symbolmi nevinnosti a lásky.
Mestské opevnenie v Kežmarku
14. storočie bolo pre Kežmarok nielen obdobím rozkvetu, ale i vojen a nepokojov, preto mesto nevyhnutne potrebovalo zlepšiť obranný systém. Presný vznik opevnenia nepoznáme, prvá
Hradby mesta Sabinov s baštami
Sabinovský hradobný systém sa nerozvinul na úroveň mestských opevnení ostatných východoslovenských miest, napr. Levoče, či Bardejova. Dá sa to pripísať prírodným podmienkam,
Historické centrum v Spišskej Sobote
Historické centrum je mestskou pamiatkovou rezerváciou, zdobia ho meštianske domy, zvonica a dominanta námestia Kostol sv. Juraja z r. 1273 so vzácnym oltárom z dielne Majstra Pavla z Levoče.
Mestská pamiatková rezervácia Kežmarok
Podtatranské mesto KEŽMAROK predstavuje popri Levoči najrozsiahlejší a zároveň najucelenejší súbor kultúrno-historických pamiatok na Spiši. Prehliadku mesta možno začať pri
Mestské opevnenie v Bardejove
Bardejovský fortifikačný systém bol jedným z najdokonalejších a najzachovalejších gotických mestských opevnení chrániacich slovenské stredoveké mestá. Prvá zmienka o ňom