Mestská pamiatková rezervácia Bardejov

Pýchou nielen Šariša, ale aj celého Slovenska je starobylý BARDEJOV, ktorý patrí bezpochyby medzi najkrajšie slovenské mestá. Právom ho v roku 2000 zaradili do Zoznamu svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO.

 Radničné námestie Bardejov. Foto: OOCR Šariš – Bardejov

O Bardejove sa hovorí, že je najgotickejším mestom na Slovensku. Ústrednou plochou historického jadra je obdĺžnikové námestie obstavané radom starobylých meštianskych domov s typickými štítovými priečeliami.

Uprostred námestia stojí budova bývalej  zo začiatku 16. storočia (1505 – 1509). V budove historickej radnice je nainštalovaná expozícia „história mesta – slobodné kráľovské mesto“. Ďalšiu expozíciu umiestnili do pôvodne gotického meštianskeho domu Gantzughof s renesančnou arkádou, ktorý stojí v juhozápadnom rohu námestia.

 Bardejov. Foto: OOCR Šariš Bardejov

Najvýznamnejšou pamiatkou námestia je rímskokatolícka Bazilika minor sv. Egídia stojaca v jeho severnej časti. Začali ju stavať začiatkom 15. storočia a postupne dostala podobu veľkolepej gotickej baziliky s tromi loďami. V interiéri zaujme súbor 11 neskorogotických krídlových oltárov z 15. storočia, z ktorých niektoré plastiky sa považujú za vrcholné európske rezbárske práce.

 Bazilika minor sv. Egídia. Foto: OOCR Šariš Bardejov

Jedinečný pohľad na Bardejov z vtáčej perspektívy poskytuje ochodza mohutnej novogotickej kostolnej veže. Ozdobou mesta je aj . Kláštor stojí blízko hradieb mestského opevnenia, ktoré sú najzachovanejším stredovekým obranným systémom na Slovensku.

Okrem kamenných hradieb sa zachovala aj brána a sedem bášt.

Zdroj: vydavateľstvo Dajama; www.slovakia.travel.sk

Titulná foto: Jano Štovka, MQEP

POZRI TIEŽ:

Židovské suburbium BardejovŽidovské suburbium v Bardejove, nachádzajúce sa za hradbami mesta, je najvýznamnejšou lokalitou židovského kultúrneho dedičstva Bardejova. Od roku 2000 je spolu s historickým jadrom Bardejova Skanzen, Bardejovské KúpeleNajstarší skanzen na Slovensku otvorený už v roku 1965, umiestnený hneď vedľa známych Bardejovských kúpeľov. Drevený kostol, Hervartov (UNESCO)Najstarší drevený kostol na Slovensku, postavený v 15. storočí z červeného smreka. V každom storočí pribudli v kostolíku nové prvky výzdoby, k najcennejším patria nástenné maľby.