Mestská pamiatková rezervácia Kežmarok

Podtatranské mesto Kežmarok predstavuje popri Levoči najrozsiahlejší a zároveň najucelenejší súbor kultúrno-historických pamiatok na Spiši. Prehliadku mesta možno začať pri budove kežmarskej radnice, ktorá dominuje Hlavnému námestiu. Hradná ulica privádza návštevníkov mesta ku Kežmarskému hradu, ktorý svoju renesančnú podobu nadobudol po rozsiahlej prestavbe v rokoch 1572 až 1624.

 Kežmarský hrad. Foto: OOCR Tatry Spiš Pieniny

Baziliku sv. Kríža postavili v 14. storočí na mieste staršej románskej kaplnky. V jej susedstve stojí od roku 1568 renesančná zvonica, najstaršia a najkrajšia na Spiši. Pýchou Kežmarku je aj evanjelický drevený artikulárny kostol. Pristavili ho v roku 1717 k staršej kamennej sakrálnej stavbe z roku 1593, ktorá dnes vytvára jeho sakristiu. Táto jedinečná drevená stavba z tisu a červeného smreka bola postavená bez použitia jediného kúska kovu. Barokový interiér kostola je tiež vyrobený z dreva. Umelecky veľmi cenný je najmä kostolný organ s drevenými píšťalami.

 Kežmarok. Drevený evanjelický artikulárny kostol - interiér. Foto: Jano Štovka, KOCR SVS

História

Kráľovské mesto Kežmarok dostalo práva od uhorského kráľa Béla IV. v roku 1269, no už pred tým tu jestvovalo slovansko-nemecké osídlenie. Ako slobodné mesto získalo viaceré hospodárske i politické privilégiá - napr. právo dvoch výročných trhov (1419), sporné právo skladu (1435), právo meča (1438) a právo používať erb v roku 1463.

Výhodná poloha mesta pri dôležitých obchodných cestách, spájajúcich Orient so severom Európy, urýchlila jeho hospodársky rozvoj. Kežmarok bol i počas minulých storočí veľmi živým mestom. V 15. - 19. storočí tu pracovalo 40 remeselníckych spoločenstiev - cechov. Po celej Európe preslávili Kežmarok farbiari, stolári, tkáči, súkenníci, ihlári a zlatníci.

Súčasťou histórie mesta boli časté boje - v kežmarskom chotári sa odohralo celkovo trinásť vojen - jedna vyše storočná s blízkou Levočou o právo skladu a druhá takmer 250-ročná, ktorú viedlo mesto s vlastným hradom. Do histórie mesta sa významne zapísali i Rákociho protihabsburské povstania, kedy o Kežmarok zápasili dve silné skupiny miestodržiteľov krajiny.

Vyše sedem storočí existencie Kežmarku poznačilo i jeho architektúru, ktorá počnúc románskym slohom obsahuje každý stavebný štýl. Za povšimnutie stojí neskorogotická bazilika sv. Kríža, ktorá patrí svojimi rozmermi medzi najväčšie na Spiši. Pred kostolom sv. Kríža je samostatne stojaca veža - Zvonica. Pokladá sa za najstaršiu renesančnú zvonicu na Slovensku. Kežmarské domy sa podobali ako vajce vajcu - odlišovali sa iba v tom, že menšie patrili remeselníkom a väčšie úradníkom, doktorom, obchodníkom.

V roku 1950 bolo historické jadro Kežmarku vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Na Slovensku je ich sedemnásť. Evanjelický drevený artikulárny kostol a Evanjelické lýceum sa stali r. 1985 národnými kultúrnymi pamiatkami.

 Kežmarok. Zdroj: OOCR Tatry Spiš Pieniny

Nachádzajú sa tu 2 národné kultúrne pamiatky - lýceum (s jednou z najväčších historických školských knižníc v strednej Európe) a drevený artikulárny kostol z 18. storočia. Aj v súčasnosti patrí Kežmarok k najväčším a najkrajším spišským mestám. Množstvo kultúrno-historických pamiatok a priaznivé prírodné podmienky poskytujú dobrý základ pre rozvoj cestovného ruchu. V Kežmarku je možnosť ubytovania v dvoch hoteloch, viacerých penziónoch a v súkromí.

 Kežmarok. Lýceum. Foto: Jano Štovka, KOCR SVS

V roku 1991 bola obnovená tradícia výročných trhov. V lete sa koná známe Európske ľudové remeslo (EĽRO) a v zime Vianočný trh.

V Kežmarku si na svoje prídu aj milovníci športu. Turisti a cyklisti majú možnosť absolvovať výlety v okolí Kežmarku, alebo do blízkych Vysokých Tatier. V letnej sezóne je otvorené mestské kúpalisko a tenisové kurty. V zimnej sezóne je možné si zalyžovať na dvoch zjazdovkách pri hoteli Štart. Každoročne sú usporadúvané turnaje vo volejbale, šachu, atletike, futbale, lukostreľbe a mestský maratón. Mesto sa zapojilo aj do medzinárodnej akcie Challenge Day, ktorej sa zúčastnilo mnoho obyvateľov Kežmarku. Kežmarok je mesto, ktoré sa oplatí navštíviť. Preto sa aj my tešíme na Vašu návštevu.

Zdroj: vydavateľstvo Dajama; www.slovakia.travel.sk, KOCR Severovýchod Slovenska

Titulná foto: OOCR Tatry Spiš Pieniny

POZRI TIEŽ:

Kežmarský hradMestský hrad s početnými expozíciami, známy aj ako východisko prvého turistického výletu do Vysokých Tatier. Súčasťou je expozícia historických vozidiel, hasičskej techniky i historická lekáreň. Evanjelické lýceum a knižnica v KežmarkuEvanjelické lýceum v Kežmarku je kultúrnou pamiatkou s bohatou históriou. Pôsobilo a študovalo tu množstvo osobností slovenských i európskych dejín – mnohí z nich sa stali významnými Drevený artikulárny kostol v Kežmarku (UNESCO)Kostol bol postavený v r. 1717 bez použitia kovových klincov. Na stavbe pracovali švédski námorníci, vďaka čomu strop pripomína obrátenú provu lode a okrúhle okná sú podobné lodným oknám. Do kostola sa vojde až 1540 ľudí!