Evanjelické lýceum a knižnica v Kežmarku

Evanjelické lýceum v Kežmarku je kultúrnou pamiatkou s bohatou históriou. Pôsobilo a študovalo tu množstvo osobností slovenských i európskych dejín – mnohí z nich sa stali významnými slovenskými, nemeckými, maďarskými a či srbskými umelcami, vedcami, politikmi.

 Foto: Jano Štovka, MQEP

Medzi najznámejších patrili literáti: Jur Tesák Mošovský, František Kacinczy, Pavel Jozef Šafárik, Karol Kuzmány, bratia Ján a Samo Chalupka, Samo Tomášik, Janko Kráľ, Ján Generisch, Jovan Sterija – Popovič, Jonáš Záborský, Pavol Orságh Hviezdoslav, Ladislav Nádaši – Jégé, Martin Kukučín, Janko Jesenský, Martin Rázus, Ivan Stodola.

K ďalším patria maliari Peter Bohúň a Ladislav Medňanský, politici Imrich Thököly, Artúr Görgey a Matúš Dula, lekári Daniel Fischer, Ľudovít Markušovský a Vojtech Alexander, geografi a historici Dávid Frölich, Juraj Bohuš, Juraj Buchholtz mladší, Kristián Genersich, bratia Pavol a Ján Hunfalvy, Tomáš Mauksch a Samuel Weber, filozofi a ekonómovia Gregor Berzeviczy, Ján Feješ a Martin Schwartner, prírodovedci, fyzici a matematici Fridrich Hažlinský, Aurel Stodola, Jur Hronec a iní.

V budove lýcea je umiestnená knižnica – najväčšia školská historická knižnica v strednej Európe, ktorá začala vznikať súčasne so školou. Knižnica má 150 000 zväzkov všetkých možných odborov i svetových jazykov. 

 Foto: Jano Štovka, MQEP

Prvé správy o existencii kežmarskej mestskej školy sú z rokov 1383 – 1392. Je však predpoklad, že prvý typ tejto školy – farská – existoval už o storočie skôr. S príchodom reformácie do Kežmarku dostala škola po roku 1531 charakter protestantského gymnázia. Na území Slovenska boli len štyri lýceá – bez ich absolvovania nebolo možné pokračovať v univerzitných štúdiách.

Prvá školská budova stála pri Bazilike sv. Kríža. V čase protireformácie sa škola vysťahovala za mestské múry, istý čas bola v sakristii dreveného kostola a až v roku 1774 – 1776 sa postavila kamenná budova. Dnešný výzor nadobudla v 19. storočí nadstavbami prvého a druhého poschodia.

Lýceum i knižnica sú prístupné verejnosti.

Titulná foto: Jano Štovka, MQEP

POZRI TIEŽ:

Drevený artikulárny kostol v Kežmarku (UNESCO)Kostol bol postavený v r. 1717 bez použitia kovových klincov. Na stavbe pracovali švédski námorníci, vďaka čomu strop pripomína obrátenú provu lode a okrúhle okná sú podobné lodným oknám. Do kostola sa vojde až 1540 ľudí! Kežmarský hradMestský hrad s početnými expozíciami, známy aj ako východisko prvého turistického výletu do Vysokých Tatier. Súčasťou je expozícia historických vozidiel, hasičskej techniky i historická lekáreň.