Nový evanjelický kostol v Kežmarku

V druhej polovici 19. storočia sa kežmarskí evanjelici rozhodli pre stavbu nového, na pohľad reprezentačnejšieho chrámu. Delegácia cirkvi navštívila r. 1870 hlavného krajinského architekta Teofila Hansena, ktorý jej daroval svoje vlastné projekty, pôvodne určené pre Orient. Projekt zaujal svojou výnimočnosťou – nemal mať jednotný stavebný štýl, ale stavba mala obsahovať v rámci tzv. Eklektického slohu prvky byzantské, románske, renesančné, maurské, ba aj rôzne orientálne. Vo všetkom vládla presná symetria. Slávnostný výkop sa konal r. 1872 a r. 1880 bol už kostol zastrešený. Pre nedostatok peňazí sa stavba zastavila na 11 rokov, a preto bol kostol ukončený a vysvätený až r. 1894. Ku kostolu bolo r. 1909 pristavené mauzóleum Imricha Thökölyho (1657-1705), kežmarského rodáka a majiteľa hradu, veliteľa proticisárskeho povstania uhorskej šľachty a bojovníka za náboženskú slobodu. Iba vďaka počiatočným úspechom jeho povstania bol cisár Leopold nútený zvolať Šopronský snem a uzákoniť aspoň čiastočnú náboženskú slobodu. Povstanie šľachty bolo nakoniec porazené, Thököly sa uchýlil do Turecka, kde umrel. R. 1906 priviezli jeho pozostatky do Kežmarku. Zdroj: www.kezmarok.sk

V blízkosti výletu
Reštaurácie
  • Hotel Club*** 0.04 km
  • Reštaurácia Severka 0.06 km
  • Kežmarská reštaurácia 0.08 km
  • Reštaurácia Fontána 0.37 km
  • Reštaurácia Classica 0.41 km
Ubytovanie
  • Hotel Club*** 0.04 km
  • Penzión Andrea 0.46 km
  • Ranč Čajka 0.65 km
  • Penzión U Jakuba 0.69 km
  • Boutique Hotel Hviezdoslav**** 1.08 km
Výlety v okolí