Pamätná tabuľa venovaná Karpatským Nemcom – priekopníkom poznávania Vysokých Tatier

Pamätná tabuľa venovaná Karpatským Nemcom, priekopníkom poznávania Vysokých Tatier, bola odhalená na budove lýcea v Kežmarku v roku 2011.

Na tabuli sú uvedené mená významných osobností, ktoré pôsobili v Kežmarku a vo Vysokých Tatrách v 17. až 20. storočí – Alfréd Grosz, Tomáš Mauksch, Dávida Frölich, Juraj Buchholz ml., Juraj Buchholz st., Ján Still a Kristián Genersich.

Zdroj: www.kezmarok.sk

Titulná foto: Lýceum v Kežmarku, autor: Jano Štovka, MQEP