Mestské opevnenie v Kežmarku

14. storočie bolo pre Kežmarok nielen obdobím rozkvetu, ale i vojen a nepokojov, preto mesto nevyhnutne potrebovalo zlepšiť obranný systém. Presný vznik opevnenia nepoznáme. Prvá písomná zmienka o mestských hradbách pochádza z roku 1368. Predpoklad pre opevnenie ponúkala už samotná lokalita mesta – chránili ju vodné toky Poprad a Ľubický potok.

Mestská fortifikácia Kežmarku lemovala pôdorys stredovekého mesta s rozlohou vyše 20 ha. Súčasťou opevnenia sa stal i samotný mestský hrad. Rozsiahli komplex opevnenia dopĺňali vodné priekopy.

Hradby boli dlhé asi 2 km. Skladali sa z dvoch paralelných múrov. Vonkajší múr bol nižší, vnútorný vyšší, omietnutý, mal ochodzu a štrbinové strieľne. Bašty, veže a brány navzájom spájali ochodze múrov. 

 Kežmarský hrad. Foto: Ing. Drahomír Thomay

Do mesta viedli cez opevnenie pôvodne tri vstupné brány. Vyšná brána strážila cestu vedúcu do Levoče. Priestory brány sa využívali ako sklady zbraní a streliva. Pod bránou bola veľká klenutá kamenná pivnica.

Nižnou bránou viedla cesta do Poľska. Tvorila zložitý komplex stavieb – nachádzala sa pri hrade a jej veža s ním bola spojená. Z celého komplexu sa zachoval iba zvyšok rondelu. V tom čase omývali hradby Nižnej brány rybníky, na ktorých mieste je dnes park.

Najmenej dôležitá bola Kušnierska brána, ktorou prechádzala vedľajšia cesta – odbočka z hlavnej cesty vedúcej do dnešného Popradu.

Viaceré požiare v 18. a 19. storočí hradobný komplex natoľko poškodili, že sa postupne bez opráv rozpadol. Do dnešných čias sa zachovala iba rekonštruovaná veža s časťou obranného múra na ulici Priekopa v blízkosti evanjelických kostolov pri vstupe do centra, torzo opevnenia na ulici Baštová a časť predbránia vstupnej Nižnej brány v blízkosti hradu, ktorá pokračuje zvyškom opevňovacieho múru za ulicou Starý trh.

Zdroj: www.kezmarok.net

Titulná foto: Jano Štovka, MQEP

POZRI TIEŽ:

Hrad KežmarokMestský hrad s početnými expozíciami, známy aj ako východisko prvého turistického výletu do Vysokých Tatier. Súčasťou je expozícia historických vozidiel, hasičskej techniky i historická lekáreň.

Web: http://www.kezmarok.com/?Kezmarsky-hrad

Drevený artikulárny kostol v Kežmarku (UNESCO)Kostol bol postavený v r. 1717 bez použitia kovových klincov. Na stavbe pracovali švédski námorníci, vďaka čomu strop pripomína obrátenú provu lode a okrúhle okná sú podobné lodným oknám. Do kostola sa vojde až 1540 ľudí!
Po stopách X lúčov v KežmarkuNaše putovanie nebude smerovať k televíznej obrazovke a určite nebude o sledovaní akčného seriálu. Bude o zastaveniach, ktoré v Kežmarku spájajú ako p...
V blízkosti výletu
Reštaurácie
  • Reštaurácia Severka 0.09 km
  • Hotel Club*** 0.10 km
  • Kežmarská reštaurácia 0.19 km
  • Reštaurácia Fontána 0.49 km
  • Reštaurácia Classica 0.54 km
Ubytovanie
  • Hotel Club*** 0.10 km
  • Penzión Andrea 0.59 km
  • Penzión U Jakuba 0.64 km
  • Ranč Čajka 0.69 km
  • Boutique Hotel Hviezdoslav**** 1.21 km
Výlety v okolí