Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa, Dolný Smokovec

Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa stojí od roku 1890 v Dolnom Smokovci. Bol postavený pre potreby tatranských hostí, ako aj pre potreby rastúcej dolnosmokoveckej osady. V čase postavenia patril cirkevno-právne ako filiálka do Veľkého Slavkova.

Zdroj: Garstková J., Nevlazla M., Šleboda J.: Sakrálne pamiatky v členských mestách a obciach Združenia Región „Tatry“. ISBN: 978-80-89426-06-5

Titulná foto: Jano Štovka, MQEP