Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Hanušovce nad Topľou

Ranogotický kostol v Hanušovciach nad Topľou je zasvätený Panne Márii Nanebovzatej. Z roku 1332 existuje farská pečať, na ktorej sa vedľa textu nachádza vyobrazenie patrónky chrámu, farnosti a mesta.

Na základe doterajších poznatkov sa predpokladá, že pôvodný kostol bola dnešná svätyňa súčasnej stavby kostola – pozdĺžna stavba s jedným oltárom a jedným vchodom. V 14. storočí bol pôvodný kostol predĺžený a bola k nemu pristavená sakristia.

Kanonická vizitácia farnosti z roku 1813 hovorí o „smutnom” stave kostola, ale takisto dáva údaje o interiéri kostola, spomína hlavný oltár Nanebovzatia Panny Márie a bočné oltáre Nepoškvrneného Srdca Panny Márie a oltár sv. Jána Nepomuckého. Vizitácia spomína aj maľby na stenách kostola: Premenenie Pána, Panna Mária a dva obrazy sv. Jána Krstiteľa.

V roku 1882 bola obnovená strecha kostola, v roku 1895 bola nanovo zastrešená kostolná veža, v nasledujúcich rokoch bola opravená omietka, 7. novembra 1937 bol kostol posvätený a následne osadený nový kríž na veži a v roku 1959 sa uskutočnili menšie korekcie na hlavnom oltári.

V júli 1982 sa začala komplexná reštaurácia kostola, a to ako exteriéru, tak aj interiéru. Strecha kostola bola pokrytá medeným plechom a budova izolovaná. V priebehu roku 1983 dostal vnútrajšok chrámu novú omietku a nový náter. V roku 1984 sa pokračovalo výmaľbou kostola, ktorú viedol umelec Adolf Cerhák z Červeného Kostelca.

Posledná renovácia kostola sa uskutočnila v roku 1997. V spolupráci s pamiatkovým úradom bola zreštaurovaná svätyňa a archeologicky odkrytý a následne uzavretý vchod do krypty pod ňou. Okrem toho boli zmenšené oltáre a obnovené všetky nástenné maľby, sochy a iné.

Zdroj: www.hanusovce.rimkat.sk

Titulná foto: KOCR Severovýchod Slovenska

  • Adresa: Zámocká 152/6, 094 31 Hanušovce nad Topľou
  • GPS: 49°1'34.2", 21°30'0.08"