Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Tatranská Kotlina

Rímskokatolícky drevený Kostol Nanebovzatia Panny Márie bol postavený podľa projektu Antona Müllera z Levoče na podnet kniežaťa Hohenloheho. Situovaný je v severozápadnej časti Tatranskej Kotliny pri odbočke do Lendaku.

Zdroj: www.vilapaula.sk

Titulná foto: www.svatomarianska-put.sk