Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej, Veľká Lomnica

Najvýznamnejšou pamätihodnosťou v obci Veľká Lomnica je Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej, Panny a Mučenice, z prvej polovice 13. storočia. Interiér kostola je zdobený nástennými maľbami. Najstaršia odkrytá maľba predstavuje výjav z legendy sv. Mikuláša z Myry. Najznámejšia je však nástenná maľba z roku 1317 Ladislavska legenda -výjav z legendy sv. uhorského kráľa Ladislava I.

Zdroj: Garstková J., Nevlazla M., Šleboda J.: Sakrálne pamiatky v členských mestách a obciach Združenia Región „Tatry“. ISBN: 978-80-89426-06-5

Foto: Obec Veľká Lomnica, www.velkalomnica.sk