Kostol sv. Štefana – kráľa, Domaša

Keď sa v 60. rokoch minulého storočia plánovala výstavba vodnej nádrže Domaša, niekoľko obcí, ktoré mali ležať pod jej hladinou, bolo asanovaných. Takýto osud stihol i obec Kelča. Jedinou stavbou, ktorú sa vďaka výhodnej polohe na vyvýšenom mieste podarilo zachrániť, bol starobylý barokovo-rokokový Kostol sv. Štefana – kráľa.

Kostol kvôli ochrane pred vodou novovybudovanej nádrže obohnali valom, čím vytvorili pôvabný polkruhový polostrov. Problémy však nastali kvôli spodnej vode, ktorá si cestu k jeho múrom i napriek ochranným opatreniam našla.

 Kostol sv. Štefana – kráľa, Domaša. Foto: Jano Štovka, MQEP

Pre problematickú prístupnosť z nástupníckej obce Nová Kelča, ako i pre zlý technický stav sa táto vzácna kultúrna pamiatka časom prestala využívať na pôvodné účely.

Kostol sv. Štefana – kráľa na Domaši sa momentálne usiluje zachrániť občianske združenie Stephanus, ktoré ho počas letnej sezóny sprístupňuje verejnosti, a ktoré v jeho priestoroch plánuje v budúcnosti zriadiť múzeum.

Titulná foto: Matúš Vavrek, Makbedrik Dream foto, fotosúťaž Choď a foť 2015

POZRI TIEŽ:

Vodná nádrž Veľká DomašaV Ondavskej vrchovine sa nachádza zelená perla východného Slovenska – Veľká Domaša. Vodná nádrž slúži na reguláciu prítokov vôd do Východoslovenskej nížiny, zásobuje HumennéMesto Humenné, často nazývané aj centrom či bránou horného Zemplína, sa rozprestiera v severovýchodnej časti Slovenska, pri sútoku riek Laborec a Cirocha. Kaštieľ StropkovKaštieľ v Stropkove bol postavený na mieste hradu z 15. storočia. Najcennejšou časťou je tzv. rytierska sieň.