Litmanová - Hora Zvir

V novodobej histórii sa Litmanová dostala do povedomia hlavne v súvislosti so zjaveniami Panny Márie na Hore Zvir. Miesto je cieľom pútnikov i všetkých, ktorí hľadajú pokoj duše v lone prírody.

Zamagurie - krásna nedotknutá príroda, oázy ticha, miesto, kde dediny dýchajú pokojom. Tak ako aj Litmanová, dedinka, ktorá žije svoj každodenný kolobeh od nepamäti. Jej súčasťou bola stará, vzácna tradícia. Každoročne v júli sa celá dedina sťahovala na majdany (drevené zruby, pozostávajúce z izby pre rodinu, senníka a miesta pre dobytok). Celé rodiny s deťmi aj gazdovstvom putovali do hôr, na lúky a pastviny, kde Litmanovčania kosili a pripravovali seno pre dobytok na zimu. Seno sa stávalo najdôležitejším zdrojom obživy, pretože seno bolo chlebom, mliekom aj mäsom. Lebo v Litmanovej sa chlieb odjakživa kupoval. Na niekoľko týždňov tak všetci vymenili život v dedine za čas strávený na svojich majdanoch, ktoré boli miestom prežitia v tomto chudobnom kraji.

Hlavná púť na hore Zvir, Litmanová_OOCR SSP

Na Hore Zvir, vzdialenej približne 3,5 km od obce Litmanová, v nadmorskej výške 820 m, v izbičke dreveného zrubu – majdanu, ktorý patril rodine Vasiľa Korčáka, sa od 5.8.1990 do 8.8.1995 zjavovala Panna Mária 11 ročnej Ivete Korčákovej a 13 ročnej Kataríne Česelkovej. Toto miesto sa nachádza na lúke obkolesenej lesom. Panna Mária sedávala na drevenej lavičke. Predstavila sa ako NEPOŠKVRNENÁ ČISTOTA. Želala si, aby sa obe dievčatá i ľudia prichádzali na toto miesto modliť. Zjavenia trvali od 5. augusta 1990 do 6. augusta 1995, každý mesiac, vždy v nedeľu po prvom piatku. Pri poslednom zjavení Božia Matka sľúbila, že tu ostáva stále prítomná.

Hora Zvir areál - ZDROJ -OOCR Severný Spiš Pieniny

Nielen počas zjavení, ale aj po ich ukončení, veriaci stále v hojnom počte pravidelne prichádzajú na toto miesto. Najviac sa schádzajú v nedeľu po prvom piatku v mesiaci. Okrem prvých nedieľ pútnici zo Slovenska i zo zahraničia prichádzajú každý deň na toto pútnické miesto, kde nachádzajú stratený pokoj duše, čerpajú Božiu pomoc do svojho života, ďakujú za prejavy Božej lásky, Božej pomoci a odovzdávajú svoje životy pod ochranu Božej Matky.

Litmanova_OOCR SSP

Spoznajte históriu zjavení Panny Márie na hore Zvir, jej duchovné zvesti, ktoré nám zanechala prostredníctvom dvoch mladých vizionárok. Pocit jej prítomnosti tu pretrváva aj dnes.

Miesto modlitby – Kaplnka Nepoškvrneného Počatia Presvätej Bohorodičky s celým jej areálom a prameňom na Hore Zvir v Litmanovej bolo 7.septembra 2008 povýšené a vyhlásené vladykom Jánom Babjakom, prešovským arcibiskupom a metropolitom, za Gréckokatolícke mariánske pútnické miesto Prešovskej archieparchie.

LITMANOVA   JUL 2010, Zvir_OOCR SSP

  • Na Zvire je pútnikom denne k dispozícií spovedná služba kňaza v Spovednom dome blahoslaveného Metoda Dominika Trčku CSsR.
  • Cez všedné dni: od 9:00 hod. do 10:15 hod. (do začiatku sv. liturgie) od 13:00 hod. do 17:00 hod.
  • V zimnom čase od 13:00 do 15:00 hod
  • V nedele: od 9:00 hod. do 12:00 hod. (spovedá sa aj počas sv. liturgie), od 13:30 hod. do 15:00 hod.
  • V zimnom čase od 13:00 do 15:00 hod.
  • Počas celého roka v soboty, v cirkevné a štátne sviatky, spovedáme od 9:00 hod. do 12:00 hod., popoludní nespovedáme.
  • Môžete využiť aj možnosť dohodnúť si spoveď alebo duchovný rozhovor s kňazom a taktiež aj termín sv. liturgie.
  • Každú prvú nedeľu v mesiaci je na hore Malá púť a prvú augustovú nedeľu je Hlavná púť.

Jedinečné prírodné bohatstvo
Cez Horu Zvir vedie unikátna turistická trasa , ktorá poukazuje na jedinečné prírodné bohatstvo. 

Prameň sv. Jána Krstiteľa

Voda je živel, ktorej Stvoriteľ dal veľkú moc, moc života ale i smrti. Bez vody by bola Zem iba suchou púšťou, krajinou hladu a smädu, kde sú ľudia i zvieratá vydaní na smrť. Voda je raz oživujúca – život bez nej nie je možný, inokedy hrôzostrašná. Vždy však očisťuje, veľmi hlboko preniká do ľudského života i do dejín spásy človeka. Je to symbol čistoty fyzickej – vodou sa umývame, ale aj čistoty mravnej. Prameň vody a jej užívanie s vierou je znakom toho, že vo vode môže byť zničený môj starý život, môj hriech ale i moja choroba a slabosť. Každý, kto vo viere užíva túto vodu, môže zažiť zázrak Božieho uzdravujúceho dotyku. Nech voda z prameňa Svätého Jána Krstiteľa je pre každého pútnika prameňom znovuzrodenia a obnovenia vo Svätom Duchu.

Prameň sv. Jána Krstiteľa Litmanová, Zvir_OOCR SSP
Pre nahlásenia púte na horu Zvir a získanie bližších informácií využite služby Informačného centra (+421 903 982 828)