Lupkovský tunel do Poľska

Lupkovský portál bol vybudovaný po vojnovej obnove po 2 sv. vojne.Nachádza sa približne o 30 m hlbšie než pôvodný, ktorý bol ustupujúcimi jednotkami zničený. Dnes je pred vlastným portálom dobre zreteľná spodná časť pôvodnej rúry pre dvojkoľajnú trať, ktorá tvorí oporný múr.

Tunel bol pôvodne dlhý 416 m. Dalo by sa povedať, že jeho 234 m by sa nachádzalo na území dnešného Slovenska a 182 m na území dnešného Poľska. Tunelová rúra v smere od Medzilaboriec bola postavená v stálom stúpaní 27‰ (uvádza sa nadmorská výška 655 m n.m.). Najvyšší vrchol trate sa nachádza asi až 200 m za tunelom, na poľskej strane.
Tunelová rúra po vojnovej obnove ostala na česko-slovenskej strane s dvojkoľajným prierezom. Na mieste štátnej hranice (km 119,934) prechádza ostro na profil jednokoľajný, lebo na poľskej strane bol tunel opravený tak, že vnútorná klenba bola vymurovaná na menší profil. Asi 30 m pred jej ukončením sa opäť mení na dvojkoľajný profil.

Viac informácií:  https://www.rail.sk/skhist/tunely/191.htm

  • Adresa: Lupkov
  • GPS: 49°14'56.19", 22°2'0.15"