Prírodná rezervácia Beskyd

Chránené územie Beskyd sa rozprestiera vo výmere 49,44 ha v katastrálnom území obce Svetlice v okrese Medzilaborce. Za prírodnú rezerváciu bolo vyhlásené v roku 1981.

Prírodná rezervácia Beskyd s piatym stupňom ochrany je vyhlásená na ochranu ojedinelého zbytku zachovalých pôvodných lesov Nízkych Beskýd, ako ukážky biodiverzity biocenóz na vedeckovýskumné, náučné a kultúrnovýchovné ciele.

Zdroj: uzemia.enviroportal.sk

Titulná foto: Oľšnikov – www.olsinkov.webnode.sk

  • Adresa: 067 16 Svetlice
  • GPS: 49°12'31.86", 22°3'53.08"