Najmenší drevený kostolík na Slovensku

Región Tatry-Spiš-Pieniny je plný atraktivít a historických lákadiel. Veľa z nich má prívlastok \"NAJ\". Najväčší, najstarší, najkrajší...

Jeden z nich je NAJMENŠÍ. Nachádza sa v zamagurskej obci Malá Franková, približne v strede obce, v záhrade označenej dreveným portálom nad jej vstupom. V sakrálnom duchu sa tu nesie staroslovenský areál a prvé ľudové múzeum hlaholiky. Pri vstupe do areálu sa nachádza pieskovcová socha Matky Božej. Po areáli sú rozmiestnené drevené sochy sedmopočetníkov: sv. Cyril a Metod, sv. Gorazd, sv. Kliment, Nauma, Sáva a Angelár. Expozícia s názvom Ogrod svätých sedmopočetníkov je zaujímavá aj jednou raritou - ide o najmenší drevený kostolík na Slovensku, nachádzajúci sa uprostred areálu

POZRI TIEŽ: